FSFE Nieuwsbrief - maart 2016

press at fsfeurope.org press at fsfeurope.org
Wed Mar 2 16:08:45 CET 2016


 = FSFE Nieuwsbrief - maart 2016 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201603.nl.html ]

 == "I love Free Software"-dag 2016 ==

Voor de zesde keer op rij vroegen we iedereen om op Valentijnsdag hun
dankbaarheid en waardering kenbaar te maken aan zij die bijdragen aan
Vrije Software. Bekijk ons #ilovefs 2016-rapport en zie aan wie dit jaar
erkentelijkheid is bewezen via ontelbare blogs, afbeeldingen,
kunstwerken, memes, persoonlijke notities en dergelijke[1]. Vergeet niet
om voor komend jaar 14 februari te markeren als "I love Free
Software"-dag om zo door te gaan met deze aardige traditie van het
erkennen van de mensen en het harde werk achter Vrije Software. We
bedanken alle deelnemers die tijd hebben gemaakt om 'dank je wel' te
zeggen en om van #ilovefs 2016 zo'n succes te maken!

 == "No cloud" ging viraal ==

Vlak voor "I love Free Software"-dag ontvingen we dankzij een spontane
post op Reddit meer dan 200 bestellingen van ons promotiemateriaal[2]
binnen 48 uur. Ter vergelijking: in 2015 ontvingen we in totaal ongeveer
370 bestellingen. Na 24 uur hadden we meer bestellingen dan gewoonlijk
in zes maanden. Het 'no cloud'-materiaal werd het meeste besteld maar
mensen vroegen ook naar onze folder met basisinformatie over Vrije
Software, de GnuPG-folder en onze F-Droid-folder.

 == Europese Vrije Software beleidsontmoeting 2016 ==

Eind januari organiseerden we in Brussel samen met Open Forum Europe
vooraf aan FOSDEM een beleidsontmoeting met actieve Vrije Software-
groepen uit heel Europa[3]. De doelen van van de ontmoeting waren het
leren van elkaars activiteiten en het uitwisselen van visies, met
speciale aandacht voor handelingen die te maken hebben met openbaar
beleid. 19 Organisaties namen deel aan de ontmoeting. Daarbij namen ook
Europees Parlementslid Julia Reda en een vertegenwoordiger van de IT-
afdeling van de Europese Commissie, Pierre Damas, deel aan de ontmoeting
om het werk van EU-instellingen op het gebied van Vrije Software te
presenteren.

 == Uit de gemeenschap ==

We hebben in februari tijd gemaakt voor zoete liefdesverklaringen aan
Vrije Software in het licht van #ilovefs day. Bekijk ons #ilovefs
2016-rapport hierboven voor meer gedetailleerde informatie over
verschillende blogs, en doe inspiratie op voor de viering van volgend
jaar door het volgen van Florian Snow's idee voor doe-het-zelf #ilovefs-
banners[4].

-
Paul Boddie combineerde retro-computeren met programmeren in Python en
beschreef hoe je Python-programma's sneller kan maken met Shedskin[5].

-
Marcus Moeller gaf tips over hoe te beginnen met het gefederaliseerde
sociale netwerk GNU social[6].

-
Björn Schiessle heeft geconcentreerd nagedacht over de toekomst van
GitHub en de volgende generatie code hosting-platforms[7].

-

 == Wat hebben we verder gedaan? ==

Nadat het Europees Parlement het op eigen initiatief opgestelde rapport
"Naar een digitale interne markt", met daarin verschillende positieve
verwijzingen naar het meer gebruiken van Vrije Software in de publieke
sector, had aangenomen, bleek dat de betekenis van "vrij" was verdwenen
in de vertaling. Met name de Italiaanse versie van het rapport
refereerde aan Vrije Software als "gratis" zoals in 'gratis bier' in
plaats van 'libre' zoals in vrijheid. We vroegen de staf van Europees
Parlementslid Julia Reda om ons te helpen en de aandacht van de auteurs
van het rapport te laten vestigen op deze fout. De fout werd gerepareerd
en de Italiaanse versie van het rapport verwijst nu op de juiste wijze
naar de vrijheid van software, en niet naar de prijs.[8].

-
We hebben veel van onze interne processen vereenvoudigd: het is voor
iemand die ons wil helpen met onze webpagina's of in andere teams niet
langer noodzakelijk om zich met een gast-account te registreren op onze
systemen. In plaats daarvan zullen zij zich op dezelfde manier
registreren als onze Fellows. Het mag misschien overkomen alsof het
onbelangrijk is, maar het is een vereenvoudigings-revolutie waar we erg
blij mee zijn! Lees over hoe je ook bij kan dragen aan ons werk[9]

-
We publiceerden een rapport over ons werk in 2015[10]. FSFE werkte in
2015 hard om gebruikers in staat te stellen om technologie te
controleren door bijvoorbeeld aan mensen uit te leggen hoe ze hun e-mail
kunnen versleutelen maar ook door de richting van het beleid op Europees
niveau te veranderen. We hebben de manier waarop we werken op veel
punten verbeterd en we zijn het jaar positief geëindigd met veel om naar
uit te kijken in 2016. We willen iedereen bedanken die ons geholpen
heeft om de wereld beter te maken!

-
In de vorige nieuwsbrief lichtten we al een tipje van de sluier op: we
werken samen met KDE, Qt, VideoLAN en anderen die QtCon 2016 in Berlijn
organiseren van 2 tot en met 4 september. We gebruiken deze mogelijkheid
om een FSFE-top te organiseren tijdens QtCon. Meer informatie volgt.

-

 == Onderneem actie ==

We hebben nog steeds meer dan genoeg "no cloud"-stickers en ander
informatie-materiaal op voorraad! Help ons het woord over software-
vrijheid in jouw lokale gemeenschap verder te verspreiden door onze
folders, stickers, postkaarten en posters te bestellen[11].

 == Goed Vrije Software-nieuws ==

De Franse regering herziet haar bestaande software support-contract, dat
getekend is in 2011, en vraagt Vrije Software-gemeenschappen en het
publiek te helpen bij het opstellen van de werkversie van het volgende
meerjaarlijkse raamwerkcontract voor Vrije Software-diensten en
support.[12] Ondertussen heeft het Franse Parlement een eerste
werkversie van een wet voor de Digitale Republiek goedgekeurd. Deze
moedigt het gebruik van Vrije Software door overheden aan, en beschouwt
broncode van software die ontwikkeld is voor of door overheden als
publieke informatie.[13]. Scholen in de hoofdstad van Estland, Tallinn,
stappen stukje bij beetje over op Vrije Software nadat het stadsbestuur
in januari 2015 had besloten om over te stappen op Vrije Software[14].
In september 2015 draaiden meer dan 4000 werkstations en laptops op de
vijftig scholen in Tallinn op Vrije Software. In Duitsland vergroot de
Federale Pensioenverzekering, de grootste van het land, het gebruik van
Vrije Software door een openbare aanbesteding voor de ondersteuning bij
haar op Vrije Software gebaseerde diensten.[15].

Met dank aan alle vrijwilligers[16] , Fellows[17] en zakelijke
donoren[18] die ons werk mogelijk maken,

jullie eindredacteuren Polina Malaja en Jonas Öberg FSFE[19]

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

  1. https://fsfe.org/news/2016/news-20160222-01.en.html
  2. http://blogs.fsfe.org/mk/the-reddit-effect-more-orders-in-24-hours-than-usually-in-6-months/
  3. https://fsfe.org/news/2016/news-20160205-01.en.html
  4. https://blogs.fsfe.org/floriansnow/2016/02/13/make-your-own-personal-banner-for-i-love-free-software-day/
  5. https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=1233
  6. https://blogs.fsfe.org/mmoeller/2016/02/03/getting-started-with-gnu-social/
  7. http://blog.schiessle.org/2016/02/12/the-next-generation-of-code-hosting-platforms/
  8. http://blogs.fsfe.org/mk/now-italian-european-parliaments-dsm-report-speaks-about-freedom-not-price/
  9. https://fsfe.org/contribute/
 10. https://fsfe.org/news/2016/news-20160224-01.en.html
 11. https://fsfe.org/contribute/spreadtheword.en.html
 12. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/france-involves-public-draft-support-contract
 13. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/france-assembly-encourages-use-free-software
 14. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/tallinn-schools-piloting-open-source-software
 15. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/open-source-largest-german-pension-fund
 16. https://fsfe.org/contribute/contribute.nl.html
 17. http://fellowship.fsfe.org/join
 18. https://fsfe.org/donate/thankgnus.nl.html
 19. https://fsfe.org/index.nl.html


More information about the Newsletter-nl mailing list