FSFE Nieuwsbrief - Februari 2016

press at fsfeurope.org press at fsfeurope.org
Thu Jan 28 12:36:29 CET 2016


 = FSFE Nieuwsbrief - Februari 2016 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201602.nl.html ]

 == FSFE bestaat 15 jaar ==

2016 belooft voor Free Software Foundation Europe een opwindend jaar te
worden. Dit jaar vieren we onze 15e verjaardag en dat geeft ons de kans
om terug te kijken, om zo te laten zien hoe jullie steun ons hier heeft
gebracht. We kijken echter ook vooruit, om de uitdagingen van de
toekomst aan te gaan.

Sinds 2001 is er veel ten goede veranderd wat we niet konden voorzien
toen een klein groepje vrijwilligers uit verschillende landen besloot om
elkaar te ontmoeten in Villa Vogelsang in Essen, Duitsland, om de Free
Software Foundation Europe[1] op te richten. Daarna zijn deze activisten
van het eerste uur vrienden geworden, ontving FSFE de Theodor Heuss
Medaille voor ons werk voor vrijheid in de informatiesamenleving[2],
werden we een invloedrijke stem op nationaal en Europees niveau, hebben
we nu onze derde voorzitter op ons kantoor en werden we een Europa-brede
organisatie met een permanent stafteam. Dit alles zou niet mogelijk zijn
geweest zonder de hulp van jullie, onze Fellows. Jullie advies, jullie
steun, jullie financiële bijdragen, jullie lokale activiteiten, jullie
viral marketing, jullie campagneprojecten en alle tijd die jullie aan
ons hebben gewijd zijn prijsloos en maken ons sterk. We zijn onder de
indruk en blij dat de Free Software Foundation Europe en 2016 word
gedragen door duizenden schouders. Daarom dragen we dit jaar op aan
jullie, onze Fellows, onze gemeenschap.

We komen dit jaar met enkele activiteiten en verhalen voor jullie bij
wijze van dank en ter herinnering van ons 15-jarig bestaan. Laten we dit
jaar beginnen met het zo kleurrijk mogelijk vieren van de I love Free
Software-dag op 14 februari. Doe met ons mee en verspreid liefde naar
Vrije Software en hun ontwikkelaren[3]. En vergeet niet de data 2 tot en
met 4 september te markeren[4] als kernevenement 2016. In dat weekend
organiseren we onze eerste FSFE leidersbijeenkomst - voor jou en door
jou. Meer informatie zal spoedig volgen.

 == Document Vrijheidsdag is overgedragen aan de Digital Freedom Foundation ==

Half zo oud als de FSFE is onze Document Vrijheidsdag-campagne, die voor
het eerst in 2008 gevierd werd om het aannemen van Microsoft's OOXML
standaard tegen te gaan[5]. Daarna veranderde zij in een jaarlijkse dag
voor het vieren van Open Standaarden. In de afgelopen jaren vonden er
wereldwijd honderden evenementen plaats. We hebben indrukwekkende
kunstwerken, inspirerende stripverhalen en video's gezien. Politieke
partijen, bedrijven en opganisaties zonder winstoogmerk grepen Document
Vrijheidsdag aan om de wereld in kennis te stellen van de macht en
vrijheid van interoperabiliteit.

In 2016 overhandigt de FSFE de Document Vrijheidsdagcampagne echter aan
de Digital Freedom Foundation[6], de organisatie die het meest bekend is
van het organiseren van de Software Vrijheidsdag. De FSFE ziet op deze
manier het potentieel om Document Vrijheidsdag te verbreden tot de dag
van Open Standaarden en het concept van de campagne verder te
decentraliseren. Document Vrijheidsdag is dit jaar op 30 maart.

 == Leden van het Europees Parlement stemmen voor meer Vrije Software in de publieke sector ==

Op 19 januari nam het Europees Parlement in haar gezamenlijke zitting
een op eigen initiatief vervaardigd rapport aan: 'Naar een digitale
interne markt'. Het rapport is voorbereid door co-rapporteurs Kaja
Kallas (ALDE) van de 'Industrie, onderzoek en energie'-commissie (ITRE)
en Evelyne Gebhardt (S D) van de 'Interne markt en
consumentenbescherming'-commissie (IMCO). Het beleidsteam van FSFE heeft
de werkversie van het rapport aangepast en is blij dat de uiteindelijke
door de algemene vergadering aangenomen versie verschillende positieve
stellingen over Vrije Software bevat.

Het rapport dringt er in het bijzonder bij de Europese Commissie en de
Raad van Europa op aan om het aandeel Vrije Software te vergroten
evenals het hergebruik ervan binnen overheden ter vergroting van
interoperabiliteit. Het rapport promoot ook de veiligheidsvoordelen van
Vrije Software en roept de EU op zich te wijden aan het vergroten van
het gebruik van Vrije Software binnen educatieve instellingen en
overheden. We hopen dat de Europese Commissie het voorbeeld van het
Parlement zal volgen en de aanbevelingen zal opvolgen ter vergroting van
het gebruik van Vrije Software in de publieke sector.

 == Uit de gemeenschap ==

Daniel Pocock blogt over de vrijheid om je telefoon uit te zetten of
thuis te laten[7], en argumenteert waarom je zou moeten beginnen met het
kopen van een horloge.

-
Hook schrijft over zijn positieve ervaring met het overstappen naar
Let's Encrypt- certificaten voor zijn server[8] en hij komt met enkele
links voor meer informatie om het zelf te doen.

-
Velen van ons voelen zich in deze periode verdrietig over het verlies
van Ian Murdock. Zijn bijdragen aan de wereld van Vrije Software en het
Debian-systeem zijn eindeloos. Daniel Pocock verzamelde achtergronden,
gevoelens over en hommages aan Ian Murdock op zijn blog[9].

-
Marcus Möller rapporteert over en geeft een samenvatting van
Freedomvote[10] - een succesvolle 'Vraag het jouw kandidaten'-campagne
die FSFE Zwitserland voerde voor de verkiezingen van dat jaar.

-
Erik Albers ervaarde voor het eerst FirefoxOS en vraagt Mozilla om
vrijheid toe te voegen aan de FirefoxOS marktplaats[11].

-
De FSFE-groep Berlijn organiseerde een Vrije Software installatiefeest
en bevrijde 23 pc's met Debian[12] die zullen worden gegeven aan
vluchtelingenorganisaties en scholen.

-

 == Wat hebben we verder gedaan? ==

FSFE bood de Europese Commissie input over het stellen van prioriteiten
als het gaat om ICT-standaarden en een antwoord op de publieke
consultatie over het aannemen van een prioriteitsplan voor ICT-
standaarden.[13]. Als de EU een echte digitale interne markt wil
bereiken die interoperabel en competitief is dan is er behoefte aan
standaarden die open, minimalistisch en uitvoerbaar zijn met Vrije
Software. Andere punten van belang zijn een referentie-invoering die
gepubliceerd is met Vrije Software-licentie, dat alle software die
ontwikkeld is met publieke middelen gepubliceerd word als Vrije
Software, en dat schadelijke licentiepraktijken zoals FRAND vermeden
zouden moeten worden op de gebieden van software, internet en het web.

-
Samen met April en verschillende andere organisaties tekende FSFE een
gezamenlijk bezwaarschrift tegen de partnerschapsovereenkomst die
getekend is tussen het Franse ministerie van onderwijs en Microsoft[14]
over IT-oplossingen op school. Het partnerschap draait om onderwijs aan
leraren voor het begrijpen van de Microsoft-omgeving, het bieden van een
cloud-ecosysteem en een e-leerplatform die gezamenlijk de totale
controle op IT in Franse scholen onder het beheer van Microsoft stellen.
Met deze overeenkomst dwingt het ministerie scholen en leerlingen naar
een bepaalde verkoper van onvrije software.

-
FSFE organiseerde een assemblé op het 32e Chaos Communicatiecongres[15]
in Hamburg, Duitsland, inclusief 12 zelf-georganiseerde sessies en de
GNU/Burger[16].

-
Vlak voor Kerst en het klaarmaken van het EU Databeschermingspakket
ontvingen alle leden van het Europees Parlement onze E-mail
Zelfbeschermingsfolder in hun brievenbussen. Op deze manier wilden we
beleidsmakers er aan herinneren hoe belangrijk encryptie is voor ieders
recht op privacy[17].

-

 == Word actief ==

In 2016 bestaat FSFE 15 jaren en bestaat de I love Free Software-dag 5
jaren: doe met ons mee en vier Vrije Software door je waardering voor
Vrije Software-ontwikkelaars te uiten op 14 february[18]! #ILoveFS

-
Zoals ieder jaar hebben we een kraam op FOSDEM en veel leden van onze
gemeenschap zullen praatjes houden of komen om ernaar te luisteren. Het
is door het jaar heen een van de beste kansen om veel mensen van de FSFE
te ontmoeten.

-

 == Goed Vrije Software-nieuws ==

Het Franse parlement heeft een wijziging overgenomen voor een aanstaande
wet voor de Digitale Republiek die overheden verplicht om de broncode
van hun op maat gemaakte software-oplossingen te publiceren[19].
Intussen wijdt de Franse stad Grenoble zich aan Vrije Software[20]
waarvan gezegd word dat het helpt om burgerdeelname te vergroten, kosten
bespaard en het delen van informatie mogelijk maakt. Over licenties
gesproken, de familie van Vrije Software-licenties is uitgebreid met
drie nieuwe licenties die zijn geschreven door de overheid van de
Canadese provincie Quebec[21]. Dit zou de overheden van de provincie
moeten aanmoedigen om hun ICT-oplossingen te delen.

Met dank aan alle vrijwilligers[22] , Fellows[23] en zakelijke
donoren[24] die ons werk mogelijk maken,

jullie redacteuren Polina Malaja en Erik Albers FSFE[25]

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

  1. http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2001q2/000002.html
  2. https://fsfe.org/news/2010/news-20100510-01.en.html
  3. https://fsfe.org/campaigns/ilovefs/
  4. https://wiki.fsfe.org/FSFE%20summit
  5. https://fsfe.org/news/2008/news-20080220-01
  6. http://documentfreedom.org/news/2016/news-20160122-01.html
  7. http://danielpocock.com/do-you-own-your-phone-or-it-owns-you
  8. http://matija.suklje.name/i-am-using-lets-encrypt-on-my-server-now
  9. http://danielpocock.com/ian-murdock-police-brutality
 10. https://blogs.fsfe.org/mmoeller/2015/12/15/freedomvote-a-summary/
 11. http://blog.3rik.cc/2016/01/put-freedom-into-firefox-os-marketplace/
 12. https://wiki.fsfe.org/FellowshipEvents/Berlin/2016-01-16-Free-Software-Installation
 13. https://fsfe.org/news/2016/news-20160118-01.en.html
 14. https://fsfe.org/news/2015/news-20151203-01.en.html
 15. https://events.ccc.de/congress/2015/wiki/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe
 16. http://blog.3rik.cc/2015/12/fsfe-assembly-during-chaos-communication-congress-32c3/
 17. http://blogs.fsfe.org/polina/?p=69
 18. https://fsfe.org/campaigns/ilovefs/
 19. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/france-parliament-source-code-should-be-made-public
 20. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/grenoble-commits-free-software
 21. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/open-source-initiative-approves-quebec-licence
 22. https://fsfe.org/contribute/contribute.nl.html
 23. http://fellowship.fsfe.org/join
 24. https://fsfe.org/donate/thankgnus.nl.html
 25. https://fsfe.org/index.nl.html


More information about the Newsletter-nl mailing list