FSFE Newsletter - Νοέμβριος 2016

press at fsfeurope.org press at fsfeurope.org
Wed Nov 9 13:52:30 CET 2016


 = FSFE Newsletter - Νοέμβριος 2016 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201611.el.html ]

 == Δημόσιος Διάλογος για το Fellowship ==

Το FSFE έχει διατηρήσει δύο διαφορετικά brands: το FSFE και το
Fellowship. Ενώ αυτή η διάκριση αρχικά είχε νόημα, σταδιακά νιώσαμε
άβολα με τον τρόπο που δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οι Fellows και το
FSFE αποτελούν δύο διαφορετικές οντότητες, παρά το γεγονός ότι
δουλεύουμε όλοι και όλες μαζί! Εξαιτίας αυτού, μειώσαμε τις
δραστηριότητές μας που προωθούν το "Fellowship" ως κάτι διαφορετικό από
το FSFE, και πλέον μιλάμε περισσότερο για "FSFE Groups" από ότι για
"Fellowship Groups", όσον αφορά τις τοπικές μας ομάδες.

Πρέπει τώρα να αποφασίσουμε ως προς το πώς θα αναπτύξουμε αυτά τα brands
στο μέλλον. Στηριζόμενοι/ες σε μία αρχική συζήτηση ανάμεσα στους
συντονιστές μας και τη βασική ομάδα μας, αναπτύξαμε μία πρόταση την
οποία θα βρείτε παρακάτω: σε γενικές γραμμές, σκοπεύουμε να αποδομήσουμε
το Fellowship, και να τοποθετήσουμε τα πάντα κάτω από την ομπρέλα του
FSFE. Ως σημαντικό μέρος της κοινότητας μας, το feedback σας είναι
εξαιρετικά πολύτιμο για εμάς. Αναφορικά με τον δημόσιο διάλογο, θα
χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας πάνω στο ζήτημα μέχρι τις 30
Νοεμβρίου 2016. Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης προθεσμίας, θα σας
παρέχουμε μία περίληψη του feedback που θα λάβουμε και πάνω σε αυτήν θα
στηρίξουμε την απόφασή μας.

Αλλαγές που αφορούν τη συγκεκριμένη πρόταση, στην τωρινή της μορφή ή στο
επόμενο στάδιο διαμόρφωσής της με βάση τα σχόλια που θα λάβουμε θα
τεθούν σε ισχύ μέσα στο 2017. Στείλτε τα σχόλια σας στο
contact at fsfe.org.

Παρακαλούμε έχετε υπόψην σας ότι στην πρόταση που θα βρείτε παρακάτω,
χρησιμοποιούμε τον όρο "Supporter" ως νέα εναλλακτική του "Fellow". Θα
θέλαμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας και για αυτό. Άλλες εναλλακτικές που
προτάθηκαν περιλαμβάνουν τους όρους "Patron", "Supporter",
"Contributor", "Donor", και ίσως άλλους όρους τους οποίους θα σκεφτείτε
εσείς. Υφίσταται επίσης η επιλογή να διατηρήσουμε το όνομα "Fellow" ως
όρο, και να καταργήσουμε μόνο το "Fellowship".

 === ΠΡΟΤΑΣΗ ===

Οι όροι "Fellowship" και "Fellow" καταργούνται. Δραστηριότητες που
διοργανώνονται από τις τοπικές ομάδες ή οι οποίες πήραν τον τίτλο τους
από ένα συνδυασμό του brand "Fellowship" θα πρέπει να μετονομαστούν σε
"FSFE": εκδήλωση του FSFE, τοπική ομάδα του FSFE, κ.ο.κ..

Η "Κοινότητά" μας απαρτίζεται από οποιονδήποτε/οποιαδήποτε
αυτοπροσδιορίζεται ως μέλος του FSFE, υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας
τις δράσεις μας, συνεισφέροντας οικονομικά, ή συμμετέχοντας στο έργο
μας. Θέλουμε όλοι και όλες να αποτελούν μέρος της κοινότητάς μας,
ανεξάρτητα από τον βαθμό δέσμευσή τους.

Οποιοσδήποτε/Οποιαδήποτε συνεισφέρει οικονομικά με πρόθεση την τακτική
συνεισφορά, είναι "Supporter" του FSFE. Το Συμβούλιο μπορεί να θέτει ένα
κατώτατο όριο για την τακτική συνεισφορά που να καλύπτει και τα έξοδα
συναλλαγής. Οικονομικά, οι "Supporters" παρέχουν το σταθερό υπόβαθρο
πάνω στο οποίο το FSFE βασίζεται: οι τακτικές οικονομικές συνεισφορές
τους δίνουν σταθερότητα στον οργανισμό. Αποκαλούμε όσους/όσες
συνεισφέρουν οικονομικά "Donors".

Ενθαρρύνουμε όλους όσους και όλες όσες θέλουν να συμμετέχουν στις
δραστηριότητές μας να συμμετέχουν σε μία από τις ομάδες μας: είτε σε
κάποια τοπική ομάδα (ως μεταφραστές, webmasters, ή κάτι αντίστοιχο),
είτε σε κάποια γεωγραφική ομάδα (την ομάδα του Βερολίνου, την Ομάδα της
Βόρειας Ευρώπης, κ.ο.κ.). Συμμετέχοντας σε μία από τις ομάδες μας,
γίνονται "Team Member" της συγκεκριμένης ομάδας (μέλος της ομάδας των
system-hackers, μέλος της ομάδας μετάφρασης, κ.ο.κ.).

 == EIF v.3 – οι πολίτες απαιτούν περισσότερο Ελεύθερο Λογισμικό, ενώ οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προωθήσουν πραγματικά Ανοιχτά Πρότυπα ==

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την περίληψη των σχολίων που έλαβε στα
πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου για τη Διαλειτουργικότητα (EIF)[1], ως ένα σύνολο οδηγιών για
τις δημόσιες διοικήσεις ως προς την προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Το FSFE προηγούμενα υπέβαλε τα σχόλια και τις προτάσεις
του στο κατατεθειμένο σχέδιο[2]. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημόσιας
διαβούλευσης, η πλειοψηφία των πολιτών που απάντησαν στα συγκεκριμένα
ερωτήματα ζήτησε περισσότερο Ελεύθερο Λογισμικό και Ανοιχτά Πρότυπα στην
αναθεώρηση του Πλαισίου, ενώ η πλειοψηφία όσων απάντησαν ως εκπρόσωποι
επιχειρήσεων και ιδιωτικών οργανισμών ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν
να "προωθήσει τη χρήση (πραγματικών) ανοιχτών προτύπων και να
υποστηρίξει τα πρότυπα στις νέες τεχνολογίες". Ελπίζουμε η Κομισιόν να
ακολουθήσει τις επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών και να εφαρμόσει τις
συγκεκριμένες προτάσεις στο αναθεωρημένο πλαίσιο.

 == Από την κοινότητα ==

Ο André Ockers έγραψε για τη συμμετοχή του στο πρώτο FSFE Summit και τον
εορτασμό για τη 15η επέτειο[3], ενώ και ο Guido Arnold, επίσης έγραψε
για την εμπειρία του στο FSFE summit.[4]

-
Ο Björn Schießle έγραψε ένα blogpost για την Ιστορία και το Μέλλον της
Cloud Federation[5] όπου εξηγεί την ιδέα του διαμοιρασμού μέσω server-
to-server στο Owncloud/Nextcloud και την ανάπτυξή του ως μία "federated
cloud ID", η οποία μοιάζει με μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Όπως το email, έτσι και το "federated cloud" αναφέρεται στον χρήστη ενός
συγκεκριμένου server.

-
Σας ενδιαφέρει η επικοινωνία πραγματικού-χρόνου; Ο Daniel Pocock σας
ενθαρρύνει να γίνετε ομιλητής και να συμμετέχετε στη FOSDEM 2017[6], ένα
από τα μεγαλύτερα συνέδρια ιδιαίτερα για προγραμματιστές Ελεύθερου
Λογισμικού στον κόσμο.

-
Ο Iain R. Learmonth παρουσιάζει το PATHspider 1.0.0 και τονίζει τις
διαφορές στην τελευταία έκδοση[7] αυτού του πλαισίου για την
πραγματοποίηση και ανάλυση υπάρχοντων μειονεκτημάτων του δικτύου.

-
Ο David Boddie σας δίνει μία βήμα προς βήμα οδηγίες πώς να δημιουργήσετε
disk images για το λειτουργικό σύστημα Inferno[8].

-

 == Τι άλλο κάναμε; ==

Ο Αντι-Πρόεδρος του FSFE αποχώρησε από τα καθήκοντά του, προκειμένου να
συγκεντρωθεί στο έργο του για την κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού στην
Ιταλία. Διάδοχος του Alessandro είναι ο Heiki Lõhmus, φοιτητής
αεροναυτικής μηχανικής από την Εστονία[9]. Ο Alessandro Rubini υπήρξε
για μεγάλο χρονικό διάστημα υποστηρικτής του Ελεύθερου Λογισμικού: ως
Αντι-Πρόεδρος του FSFE, συνέβαλε με αξιόλογες προσπάθειες στην προώθηση
του Ελεύθερου Λογισμικού, όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Ο Heiki Lõhmus ενεργά άσκησε πίεση στην Εστονική κυβέρνηση ώστε
η τελευταία να δημοσιεύσει το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τις
εκλογές στην Εστονία ως Ελεύθερο Λογισμικό και τώρα λαμβάνει το χρίσμα
του νέου Αντι-Προέδρου του FSFE για να συνεχίσει το άριστο έργο του
Alessandro.

-
To FSFE έστειλε τρεις προτάσεις για δράσεις που θα ενισχύσουν τη χρήση
και εφαρμογή του Ελεύθερου Λογισμικού[10] (στα Γερμανικά) στη νέα
κυβέρνηση του κρατιδίου του Βερολίνου, η οποία βρίσκεται στο στάδιο
σχηματισμού της.

-
Η τοπική ομάδα του FSFE στο Rhein/Main έδωσε το παρών σε ένα φεστιβάλ
δρόμου (Rotlintstraßenfest) στη Φρανκφούρτη[11] προκειμένου να προωθήσει
το FSFE, και να ενημερώσει τους παρευρισκόμενους για το Ελεύθερο
Λογισμικό.

-
Οι system hackers αποφάσισαν να ανανεώσουν την (πολύ) παλιά μας υπηρεσία
pad[12]. Καλούν, λοιπόν, όλους όσους και όλες όσες ενδιαφέρονται για το
FSFE και προσφέρουν μία υπηρεσία pad να έρθουν σε επαφή μαζί τους, ώστε
να δημιουργηθεί μία ομάδα που θα φτιάξει μία κανούρια υπηρεσία pad.

-
Από τις 24 έως τις 27 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του FSFE Matthias Kirschner
και η Πολιτκή αναλύτρια Polina Malaja συμμετείχαν σε πολλές εκδηλώσεις
της κοινότητας στην Ελλάδα. Έδωσαν ομιλίες στο Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)[13], στο Hackerspace της Αθήνας[14] (στα ελληνικά) και
στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών[15] (στα ελληνικά).

-
Από τις 4 έως τις 6 Οκτωβρίου, FSFE συμμετείχε με ένα booth στο LinuxCon
+ ContainerCon Europe 2016[16], το οποίο έλαβε χώρα στο Βερολίνο.

-
Το "FreieSoftwareOG" εκπροσώπησε το FSFE με ένα booth στο Offenburg[17]
(στα γερμανικά).

-

 == Λάβετε δράση! ==

Παρακαλούμε διαβάστε την πρόταση για το brand του Fellowship παραπάνω
και στείλτε μας τα σχόλια σας ή τις σκέψεις σας στη διεύθυνση
contact at fsfe.org.

 == Καλά νέα για το Ελεύθερο Λογισμικό ==

Η υπηρεσία σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Γαλλικού κράτους, ανανέωσε τα
δύο συμβόλαιά της για υπηρεσίες συντήρησης ελεύθερου λογισμικού που
παρέχονται σε υπουργεία και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες[18]. Και οι δύο
συμβάσεις συνήφθησαν με το Γαλλικό πάροχο υπηρεσιών ελεύθερου λογισμικού
Linagora και για πρώτη φορά συνομολογήθηκαν το 2012. Περισσότερα καλά
νέα από τη Γαλλία και την πόλη της Nantes, όπου, η μετάβαση στο
LibreOffice τον περασμένο Απρίλιο μείωσε τα έξοδα για τις υπηρεσίες IT
κατά 1,6 εκ. Ευρώ[19] και θα συνεχίσει να γλυτώνει στη δημόσια διοίκηση
260.000 Ευρώ το χρόνο.

 == Το FSFE στον Τύπο ==

- netzpolitik.org [DE] Οι διαπραγματεύσεις για τη συνεργατική κυβέρνηση
 του Βερολίνου, ως ευκαιρία για το Ελεύθερο Λογισμικό[20].

- netzpolitik.org [DE] Copyright: Οι ΗΠΑ σας επιτρέπουν τα "μαστορέματα"
 στις συσκευές σας[21].

- PCMAG [EL], Ο Πρόεδρος του FSFE στην Αθήνα[22].

- Business news [EL], ΕΛΛΑΚ: Ημερίδα για το Ελεύθερο Λογισμικό[23].

- Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος [EL], Ημερίδα
 για το Ελεύθερο Λογισμικό και την Ανοικτή Πρόσβαση στις 26/10 με τον
 πρόεδρο του FSFE Matthias Kirschner[24].

- epixeiro.gr [EL], Ημερίδα με θέμα: “Ελεύθερο - Ανοικτό Λογισμικό,
 Ανοικτή Πρόσβαση και Επιχειρηματικότητα”[25].

 == Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το newsletter μας! ==

Πιστεύετε ότι παραλείψαμε κάποια σημαντικά νέα ή θα θέλατε συγκεκριμένες
ειδήσεις να γραφτούν στο επόμενο newsletter μας? Διαβάσατε για το FSFE
στον Τύπο και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας; Για αυτά και για κάθε
άλλου είδους σχόλια που αφορούν το newsletter μας, παρακαλούμε στείλτε
ένα email στο newsletter at fsfeurope.org

Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές και όλες τις εθελόντριες[26], τους
Fellows[27] και τους εταιρικούς χορηγούς[28] που κάνουν το έργο μας
δυνατό,

οι συντάκες σας Erik Albers, Olga Gkotsopoulou, Jonas Öberg και Polina
Malaja, FSFE[29]

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1. http://blogs.fsfe.org/polina/2016/10/31/eif-v-3-citizens-demand-for-more-free-software-while-businesses-seek-to-promote-true-open-standards/
 2. https://fsfe.org/activities/os/eif-v3.en.html
 3. https://blogs.fsfe.org/ao/2016/10/18/my-participation-in-the-first-fsfe-summit-and-15th-anniversary-celebration/
 4. https://blogs.fsfe.org/guido/2016/10/my-fsfe-summitqtcon/
 5. http://blog.schiessle.org/2016/07/04/history-and-future-of-cloud-federation/
 6. https://danielpocock.com/fosdem-2017-rtc-cfp
 7. https://iain.learmonth.me/post/2016/pathspider-stable/
 8. http://www.boddie.org.uk/david/www-repo/Personal/Updates/2016/2016-10-16.html
 9. https://fsfe.org/news/2016/news-20161031-01.en.html
 10. https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/201610-germany-berlin-handlungsempfehlungen
 11. http://blogs.fsfe.org/guido/2016/10/fsfe-booth-at-street-festival-in-frankfurt/
 12. https://wiki.fsfe.org/Teams/System-Hackers/Decommissioning-Pad
 13. https://foss.ntua.gr/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
 14. https://www.hackerspace.gr/#/updates/967244
 15. https://opensource.ellak.gr/2016/10/27/apologismos-imeridas-elefthero-anikto-logismiko-anikti-prosvasi-me-ton-ton-proedro-tou-fsfe-matthias-kirschner/
 16. http://events.linuxfoundation.org/events/linuxcon-europe
 17. http://blogs.fsfe.org/fast_edi/?p=502
 18. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/france-renews-its-two-free-software-support-contracts
 19. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/nantes-open-source-cuts-recurring-charges
 20. https://netzpolitik.org/2016/berliner-koalitionsverhandlungen-als-chance-fuer-freie-software/
 21. https://netzpolitik.org/2016/urheberrecht-usa-erlaubt-tuefteln-an-eigenen-geraeten/
 22. https://gr.pcmag.com/eleuthero-logismiko/23652/news/o-proedros-tou-free-software-foundation-europe-sten-athena
 23. http://www.businessnews.gr/article/53076/eellak-imerida-gia-eleythero-logismiko
 24. http://bit.ly/2ep13c1
 25. http://bit.ly/2eoYmqW
 26. https://fsfe.org/contribute/contribute.en.html
 27. http://fellowship.fsfe.org/join
 28. https://fsfe.org/donate/thankgnus.en.html
 29. https://fsfe.org


More information about the Newsletter-el mailing list