FSFE Newsletter - Αύγουστος 2016

press at fsfeurope.org press at fsfeurope.org
Thu Aug 11 11:11:59 CEST 2016


 = FSFE Newsletter - Αύγουστος 2016 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201608.el.html ]

 == "Ο Ελεύθερος και Ανοιχτού Κώδικα Έλεγχος Ασφαλείας (Free and Open Source Security Audit)" στην ΕΕ χρειάζεται feedback από τις κοινότητες Ελεύθερου Λογισμικού ==

Ο στόχος του πιλοτικού προγράμματος "Ελεύθερος και Ανοιχτού Κώδικα
Έλεγχος Ασφαλείας" (FOSSA) είναι να αυξήσει την ασφάλεια του Ελεύθερου
Λογισμικού, που χρησιμοποιείται από τα Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το FSFE
παρακολουθεί το συγκεκριμένο project από το 2014. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δημοσίευσε τα πρώτα παραδοτέα στοιχεία, που βασίζονται σε
συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς[1] . Ενώ το FSFE στηρίζει
απόλυτα αυτή την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η εφαρμογή του προγράμματους μας
δημιουργεί προβληματισμούς. Η πρώτη ανάλυση της FOSSA παραμερίζει την
κατανόηση του Ελεύθερου Λογισμικού, περιλαμβάνει πολλά πραγματικά
σφάλματα, ενώ βασίστηκε σε γενικές συνεντεύξεις φτωχού περιεχομένου. Ο
Πρόεδρος του FSFE Matthias Kirschner[2] και ο Εκπρόσωπος της FSFE
Fellowship Mirko Böehm[3] , οι οποίοι έδωσαν συνέντευξη για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα, δημιούργησαν μία σύνοψη των πιο εμφανών
ελλείψεων των πρόσφατων δημοσιεύσεων της FOSSA. Ωστόσο, από μία άλλη
οπτική: η FOSSA βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια και με τη βοήθεια
περισσότερων ειδικών για το Ελεύθερο Λογισμικό, θα μπορούσαμε να
οδηγήσουμε τη FOSSA στη σωστή κατεύθυνση. Το FSFE θα συνεχίσει να
παρακολουθεί στενά τις επόμενες εφαρμογές της FOSSA. Σε περίπτωση που
έχετε σχόλια ή feedback για την πρωτοβουλία, παρακαλούμε να μην
διστάσετε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας στη discussion list[4]
ή απευθείας στον Matthias Kirschner. Με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε
σίγουροι/ες ότι όλοι οι σχετικοί προβληματισμοί θα επικονωνηθούν στην
ΕΕ.

 == Η Ιταλία σχεδιάζει να σταματήσει την υποστήριξή της για το Ελεύθερο Λογισμικό στη ηλεκτρονική διακυβέρνηση ==

Η κυβέρνηση της Ιταλίας σχεδιάζει να αναθεωρήσει τη διατάξη στον Νόμο
για την Ψηφιακή Διοίκηση, η οποία έχει ως στόχο οι δημόσιες υπηρεσίες να
δίνουν προτεραιότητα σε επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις λογισμικού που
βασίζονται στο Ελεύθερο Λογισμικό[5] . Οι αλλαγές επίσης αφορούν τη
δημοσίευση και διατήρηση μίας λίστας για τα ανοιχτά ICT πρότυπα, τα
οποία χρησιμοποιούνται στη δημόσια διοίκηση. Σε σχέση με αυτή την
πρόταση, θα σήμαινε πως η κυβέρνηση δεν θα απαιτεί από την εθνική
υπηρεσία για την Ψηφιοποίηση του Δημόσιου Τομέα ( AGID ) να εκδώσει
δεσμευτικές γνώμη για θέματα διαλειτουργικότητας, ή να δώσει
προτεραιότητα στο Ελεύθερο Λογισμικό. Τα μέλη του Κοινοβουλίου της
Ιταλίας ανέφεραν τους προβληματισμούς τους για τις προτεινόμενες
αλλαγές. Ο Γενικός Σύμβουλος του FSFE Carlo Piana προηγουμένως
συμβούλευσε τις Ιταλικές αρχές για τις κατευθυντήριες αρχές που αφορούν
την εφαρμογή του Νόμου για την Ψηφιακή Διοίκηση[6] , και αμφισβήτησε τα
σχέδια της κυβέρνησης στην επιστολή του προς την Tech Economy[7] ( στα
Ιταλικά ).

 == Από την κοινότητα ==

- Ο Daniel Pocock εξηγεί τα προβλήματα ασφαλείας σε σχέση με την
 επαλήθευση SMS και κινητών τηλεφώνων και αναρωτιέται πόσοι λογαριασμοί
 κινητών τηλεφώνων θα υποκλαπούν φέτος το καλοκαίρι[8] .

- Ο Hannes Hauswedell εξηγεί πώς μπορούμε αναδρομικά να αντικαταστήσουμε
 ένα git subtree με ένα git submodule[9].

- Η Polina Malaja συνοψίζει τη διαδικασία για τη δημιουργία του
 Ευρωπαϊκού Οργανισμού Cyber Security (ECSO) και εξηγεί το γιατί πολλοί
 από τους κινδύνους ασφαλείας θα μπορούσαν σημαντικά να ελαττωθούν με
 τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού όσο το δυνατόν περισσότερο[10] .

- Ο Daniel Pocock εξηγεί πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με την επιτρήση των
 πακέτων στο Debian και Ubuntu.[11]

- Ο Wolfgang Romey γράφει για τη βιωσιμότητα των τεχνολογικών συσκευών
 και την ανάγκη για Ελεύθερο Λογισμικό[12] ( στα Γερμανικά ).

 == Τι άλλο κάναμε; ==

- Στην αρχή του καλοκαιριού, το FSFE συνυπέγραψε ένα γράμμα
 συμπαράστασης προς μία ισχυρής δικτυακή ουδετερότητα μαζί με άλλους 72
 οργανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, φαίνεται πως προσπαθεί να
 προωθήσει αδύναμες λύσεις δικτυακής ουδετερότητας, προτεινόμενες από
 τον συνασπισμό των 17 μεγαλύτερων Παρόχων Υπηρεσιών Ίντερνετ της ΕΕ (
 ISP ) στο γνωστό ως '5G manifesto'. Η πολιτική αναλύτριά μας Polina
 Malaja έγραψε στο blog της για τον ανησυχητικό προσανατολισμό προς την
 απόρριψη μίας ισχυρής δικτυακής ουδετερότητας στο όνομα της
 "καινοτομίας".[13]

- Ο Matthias έδωσε διάλεξη στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου για τη
 σημασία του Ελεύθερου Λογισμικού και παρουσίασε μερικά από τα
 highlights της δουλειάς του FSFE.

- Η Ιταλική Ομάδα του FSFE έδωσε το παρών, με ένα booth στη Wikimania
 2016 στο Esino Larino της Ιταλίας.

 == Λάβε μέρος στη δράση ==

Ξεκινώντας από την 1η Αυγούστου, ένας νέος Γερμανικός νόμος επιτρέπει
στους χρήστες να επιλέγουν ελεύθερα τη συσκευή ρούτερ που επιθυμούν. Το
FSFE θέλει να διασφαλίσει πως όλοι και όλες γνωρίζουν το νέο τους
δικαίωμα και ζητά από τους χρήστες να αναφέρουν υποθέσεις στις οποίες οι
πάροχοι υπηρεσιών ίντερνετ ( ISP ) προσπαθούν να αποφύγουν να εφαρμόσουν
τον νέο νόμο[14] . Η νέα διάταξη είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε
να εξαλείψει κάθε προηγούμενη ασάφεια αναφορικά με την πρακτική των
"υποχρεωτικών ρούτερς", που επιβάλλονται στους χρήστες από τους
παρόχους. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διαφαλίσουμε πως ο νέος νόμος θα
τύχει ορθής εφαρμογής.

Αν είστε συνδρομητής ή συνδρομήτρια κάποιου Γερμανικού παρόχου ίντερνετ,
σας ζητάμε να ασκήσετε το νέο σας δικαίωμα και να αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε κάποια εναλλακτική συσκευή, ιδανικά κάποια που
χρησιμοποιεί Ελεύθερο Λογισμικό. Παρακαλούμε να μας στείλετε τις
εμπειρίες σας σε περίπτωση που είχατε προβλήματα κατά την χρήση του νέου
ρούτερ και βοηθείστε μας να τις συλλέξουμε σε μία σελίδα wiki[15] . Σε
περίπτωση που δεν έχετε κάποια εναλλακτική συσκευή, το FSFE μπορεί
επίσης να σας παρέχει μία δοκιμαστική. Παρακαλούμε να διαβάσετε τη
σχετική wiki page μας για περισσότερες πληροφορίες.

 == Καλά νέα Ελεύθερου Λογισμικού ==

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απονείμει βραβεία σε υπάρχουσες λύσεις
πληροφορικής, που έχουν αναπτυχθεί και διαμοιραστεί στον τομέα της
δημόσιας διοίκησης, και οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν
περαιτέρω στην Ευρώπη, χάρη στη χρήση αδειών Ελεύθερου Λογισμικού[16] .
Η Adullact, η Γαλλική οργάνωση για τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης που
χρησιμοποιούν Ελεύθερο Λογισμικό, δημιούργησε το Comptoir-du-Libre.org,
μία ιστοσελίδα που στοχεύει να διευκολύνει όσους και όσες λαμβάνουν
αποφάσεις στον πληροφορικό τομέα της δημόσιας διοίκησης να στραφούν σε
λύσεις ελεύθερου λογισμικού[17] . Το δημοτικό συμβούλιο της Ισπανικής
Ciudad Real ψήφισε υπέρ του όλοι οι 400 υπολογιστές της διοίκησης της
πόλης να αρχίσουν να χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό[18] ( στα Ισπανικά
). Το Open Knowledge Foundation Germany σε συνεργασία με το Γερμανικό
Ομοσπονδιακό Υπουργείο για την Παιδεία και την Έρευνα ίδρυσαν το Ταμείο
Πρωτοτύπου[19] το οποίου στηρίζει τα έργα Ελεύθερου Λογισμικού, με
υποτροφίες έως και €30.000, διαθέσιμες προς όλους και όλες, κατοίκους
Γερμανίας.

Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές και όλες τις εθελόντριες[20] , τα
Μέλη[21] και τους χορηγούς[22] που καθιστούν το έργο μας δυνατό!

οι συντάκτες σας Polina Malaja και Erik Albers, FSFE[23]

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1. https://joinup.ec.europa.eu/community/eu-fossa/og_page/project-deliveries
 2. https://k7r.eu/fossa-now-we-need-feedback-by-the-real-experts/
 3. https://creative-destruction.me/2016/07/11/eu-fossa-needs-your-help-a-free-software-community-call-to-action/
 4. https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/discussion
 5. http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/riforma-della-pa/10-02-2016/codice-dellamministrazione-digitale
 6. https://fsfe.org/news/2014/news-20140116-01.en.html
 7. http://www.techeconomy.it/2016/07/07/bulgaria-open-italia-qualche-passo-dietro/
 8. https://danielpocock.com/how-many-mobile-phone-accounts-will-be-hijacked-this-summer
 9. http://blogs.fsfe.org/h2/2016/07/27/retroactively-replacing-git-subtree-with-git-submodule/
 10. https://blogs.fsfe.org/polina/2016/07/11/ec-free-software-to-enhance-cybersecurity/
 11. https://danielpocock.com/help-monitoring-packages-in-debian-and-ubuntu
 12. https://blogs.fsfe.org/wromey/2016/07/16/anschlussfrage-warum-sind-nachhaltige-gerate-zudem-noch-technisch-ruckstandig/
 13. https://blogs.fsfe.org/polina/2016/07/15/on-carrots-and-sticks-5g-manifesto/
 14. https://fsfe.org/news/2016/news-20160725-01.en.html
 15. https://wiki.fsfe.org/Activities/CompulsoryRouters/Implementation/Germany
 16. https://joinup.ec.europa.eu/news/new-european-contest-promote-it-reuse
 17. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/new-site-promote-proven-open-source-ict-tools
 18. http://www.miciudadreal.es/2016/05/25/el-pleno-acuerda-caminar-hacia-el-software-libre/
 19. https://prototypefund.de/en/
 20. https://fsfe.org/contribute/contribute.en.html
 21. http://fellowship.fsfe.org/join
 22. https://fsfe.org/donate/thankgnus.en.html
 23. https://fsfe.org


More information about the Newsletter-el mailing list