FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Οκτώβριος 2012

press at fsfeurope.org press at fsfeurope.org
Thu Oct 4 17:51:54 CEST 2012


= FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Οκτώβριος 2012 =

[Read online: http://fsfe.org/news/nl/nl-201210.el.html ]


== Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού: Τι
εναλλακτικές υπάρχουν για το Skype; ==

Η κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού
γιόρτασε την παγκόσμιαΗμέρα
Ελευθερίας Λογισμικού[1], που
διοργανώνεται κάθε χρόνο το τρίτο
Σάββατο του Σεπτεμβρίου, με ποικίλες
εκδηλώσεις και συναντήσεις.Η τοπική
ομάδα της Κοινότητας του
Μάντσεστερ[2]συναντήθηκε για να
δοκιμάσει και να συζητήσει τις
εναλλακτικές εφαρμογές που υπάρχουν
για το Skype. Μετά από εκτεταμένες
δοκιμέςδημοσίευσαν τα αποτελέσματα[3].

1. http://softwarefreedomday.org/
2. http://wiki.fsfe.org/groups/Manchester
3. http://fsfe.org/news/2012/news-20120920-01.el.html

Ντυμένοι με μπλούζες hoodies με το σύνθημα
"Independent through Free Software"η ομάδα της
Κοινότητας Βιέννης[4]έστησε ένα
ενημερωτικό περίπτερο και μοίρασε 300 live
CD με Ελεύθερο Λογισμικό και πάνω από 1000
φυλλάδια για το Ελεύθερο Λογισμικό[5].
Στην Freedom Kosova 2012, ο Erik Albersέδωσε μια
ομιλία[6]και την προηγούμενη ημέρα
βοήθησε να απελευθερωθούν μερικά
κινητά Android. Περισσότερες
συσκευέςαπελευθερώθηκαν στην ημερίδα
Ελευθερώστε το Android σας[7], που
διοργάνωσε ο Torsten Grote στη διάρκεια της SFD
στο Βερολίνο. Και στην Κολωνία υπήρξε
μιασυνάθροιση με διαλέξεις σχετικά με
την ελευθερία στο λογισμικό[8].

4. http://wiki.fsfe.org/groups/Vienna
5.
http://blogs.fsfe.org/franz.gratzer/2012/09/17/software-freedom-day-2012-in-vienna/
6. http://blogs.fsfe.org/eal/2012/09/13/software-freedom-kosova-2012/
7. http://blogs.fsfe.org/anaghz/2012/09/17/libre-android-libre-knowledge/
8. http://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=572


== Η νεκρανάσταση της αντιπαράθεσης:
Πρέπει η Ευρώπη να διαθέτει διπλώματα
ευρεσιτεχνίας λογισμικού; ==

Αφού η Apple μήνυσε τη Samsung[9], οι Personalweb
Technologies και Level 3 Communications μηνύουν το GitHub,
καιη "Twin Peaks Software, Inc." μηνύει την Red
Hat[10](κατέθεσαν ανταπαίτηση εξαιτίας
μιας παραβίασης της GNU GPL) σχετικά με
πατέντες.

9. https://lwn.net/Articles/513729/
10. http://www.softwarefreedom.org/blog/2012/sep/17/twin-peaks-and-the-gpl/

Στο μεταξύτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ανέβαλε τη συζήτηση σχετικά με την
Ενιαία Πατέντα[11], που μας δίνει
περισσότερο χρόνο να εργαστούμε για να
αναδείξουμετα σοβαρά προβλήματα και
τους κινδύνους της πρότασης[12]στην
Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

11.
http://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/09/17/ep-committee-postpones-discussion-of-unitary-patent/
12.
http://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/09/04/software-patents-in-europe-game-on/

Ο πρόεδρός μας, Karsten Gerloff, έγραψε μαι
σειρά άρθρων σχετικά με τις πατέντες
λογισμικού αναδείχνοντας την τρέχουσα
κατάστασησε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης[13]καιέχει δημοσιεύσει τις
σημειώσεις του[14]για το "The Case Against Patents",
ένα πρόσφατο προσχέδιο δημοσίευσης από
τους οικονομολόγους Michele Boldrin και David K.
Levine. Συμπεραίνει ότι δεν μπορούμε «να
το αφήσουμε στο EPO» και ότι «η πολιτική
για τις πατέντες χρειάζεται να
ενσωματωθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική
καινοτομίας» μέσα στην ΕΕ.

13.
http://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/09/05/how-the-european-patent-system-works/
14.
http://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/09/06/notes-from-boldrinlevine-2012-the-case-against-patents/


== Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας εκδίδει
οδηγία προς όφελος του Ελεύθερου
Λογισμικού ==

Μετά απότο νέο νόμο στην Ιταλία[15]για
τις προμήθειες λογισμικού ο οποίος με
σαφήνεια δείχνει προτίμηση στο
Ελεύθερο Λογισμικό σε σχέση με το
μη-ελεύθερο, η Γαλλία ανέλαβε δράση:
Στις 19 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός της
Γαλλίας Jean-Marc Ayraultυπέγραψε οδηγία[16],
προς όλα τα υπουργεία, ότι η Γαλλική
δημόσια διοίκηση πρέπει να προτιμά
Ελεύθερο Λογισμικό. Τα πλεονεκτήματα
που βλέπει ο πρωθυπουργός στο Ελεύθερο
Λογισμικό είναι το χαμηλότερο κόστος
και η αύξηση της ευελιξίας και του
ανταγωνισμού στην αγορά Πληροφορικής.
Η δημόσια διοίκηση πρέπει να κάνει μια
«συνειδητή επιλογή» και μια
«συστηματική μελέτη στις ελεύθερες
εναλλακτικές στην ανάπτυξη και στις
σημαντικές ανανεώσεις των εφαρμογών».

15.
https://joinup.ec.europa.eu/community/eole/news/priority-open-source-italian-code-digital-administration
16. http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35837.pdf

Η διυπουργική υπηρεσία Πληροφορικής
εξέδωσε ένα σύνολο συστάσεων για να
εφαρμοστούν από τα υπουργεία της
Γαλλίας που στοχεύουν στην ανάπτυξη
και στη βελτίωση της χρήσης του
Ελεύθερου Λογισμικού όπως: εύρεση
εναλλακτικών εφαρμογών Ελεύθερου
Λογισμικού, συνοδοιπορία και
συνεισφορά στις κοινότητες ή βελτίωση
της κουλτούρας του Ελεύθερου
Λογισμικού και των ελεύθερων αδειών
χρήσης.

Ο νέος βοηθός του FSFE Léopold Baillard το
αναλύει διεξοδικά στηνπρώτη του
ανάρτηση στο ιστολόγιο[17]·στο joinup της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξε αναφορά
για αυτό[18]· και ο Γαλλικός οργανισμός
για το Ελεύθερο Λογισμικό APRIL επίσης
έχεικαλή ενημέρωση για το θέμα[19].

17.
http://blogs.fsfe.org/leobaillard/2012/09/26/french-prime-minister-recommands-free-software-in-public-administrations/
18.
https://joinup.ec.europa.eu/news/french-guideline-favours-use-free-and-open-source
19.
http://www.april.org/en/ayrault-circular-progress-use-free-software-french-administration-pending-legislative-part


== Κάτι εντελώς διαφορετικό ==

- Οι πολιτικές για το Ελεύθερο
 Λογισμικό από Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο
 Βασίλειο και Σουηδία ήταν και αυτές
 ένα θέμα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο.
 Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, ο εκδότης
 σας προσκλήθηκε να μιλήσει εκεί ως
 ειδικός στο Ελεύθερο Λογισμικό. Μέσα
 στις επόμενες εβδομάδες θα λάβετε μια
 περίληψη για το θέμα, αλλά μέχρι τότε
 μπορείτενα ρίξετε μια ματιά στις
 ερωτήσεις[20]που ο εκδότης σας έπρεπε
 να απαντήσει πριν από αυτό, καθώς
 επίσης και συνδέσμους στις γραπτές
 δηλώσεις από τους άλλους
 προσκεκλημένους ειδικούς.
- Ο πρόεδρος του FSFE Karsten Gerloff ήταν
 απασχολημένος να δίνει ομιλίες: Στη
 διάρκεια του συνεδρίου Openmind στη
 Φινλανδία μίλησε για μεταβάσεις στο
 Ελεύθερο Λογισμικό, προμήθειες και
 την αντιμετώπιση συνηθισμένων
 εμποδίων. Μια άλλη ομιλία αφορούσε
 τηνέντονη διαμάχη σχετικά με το ποιος
 θα ελέγχει τους υπολογιστές που θα
 χρησιμοποιούμε στο μέλλον[21], και
 γιατί αξίζει η υπεράσπιση του
 υπολογιστή γενικού σκοπού.
- Υπάρχει ενημέρωση ότι ο δήμος του
 Φράιμπουργκ θέλει να αντικαταστήσει
 τη σουίτα εφαρμογών γραφείου με μια
 ιδιοκτησιακή. Το FSFE, μαζί με τις OSB Alliance
 και BIKT, έγραψανμια ανοιχτή επιστολή
 για αυτό[22]διατυπώνοντας πολλές
 ερωτήσεις στους αξιωματούχους του
 δήμου (στα Γερμανικά). Στο joinup της
 ευρωπαϊκής Επιτροπήςέγινε αναφορά σε
 αυτό στα Αγγλικά[23].
- «Πώς αλλάζω την άδεια χρήσης, ώστε το
 λογισμικό μου να μην είναι δυνατό να
 χρησιμεύσει για στρατιωτικούς
 σκοπούς;» Ο Richard Stallmanδημοσίευσε ένα
 άρθρο[24]επιχειρηματολογώντας, γιατί
 ένα πρόγραμμα δεν πρέπει να
 περιορίζει τι εργασίες οι χρήστες του
 μπορούν να κάνουν με αυτό και γιατί
 δεν μπορούμε να σταματήσουμε τα
 βασανιστήρια με άδειες χρήσης
 λογισμικού.
- «Οποιος ελέγχει το διαδίκτυο, ελέγχει
 τα δεδομένα. Όποιος ελέγχει τα
 δεδομένα, ελέγχει το μέλλον», λέει ο
 Georg (T)ORwell στοτελευταίο επεισόδιο "Big
 Brother is WWWatching you"[25]από Juice Rap News
 (σύνδεσμος youtube, μπορείτε να
 χρησιμοποιήσετε youtube-dl[26]για να κάνετε
 λήψη). Πρόκειται για πολλά συνδεδεμένα
 με το Ελεύθερο Λογισμικό θέματα και τα
 πλεονεκτήματα του TOR[27], και επίσης
 περιγράφει το δρομολογητή Linksys-WRT-54, τη
 συσκευή στην πρώτη παγκοσμίως
 δικαστική υπόθεση παραβίασης της GNU GPL.
- Χάρη στον Kåre Thor Olsen το άρθρο«Η
 Δημοκρατία απαιτεί Ελεύθερο
 Λογισμικό»[28]έχει τώρα μεταφραστεί
 και στα Δανικά. Είναι τώρα διαθέσιμο
 σε 12 γλώσσες, χάρη σε όλους τους
 εθελοντές στηνομάδα των μεταφραστών
 μας[29].
- Το FSFενημερώνει τον κατάλογο
 Ελεύθερου Λογισμικού[30], και ζητά τη
 βοήθειά σας με αυτήν την εργασία.
- Από τησυγκέντρωση πλανητών[31]:
- Η Isabel (τώρα Drost-Fromm) ακολούθησε τη
 συμβουλή του εκδότη σας από
 τοενημερωτικό δελτίο του
 Αυγούστου[32](στην ενότητα "Η Κοινότητα:
 One to rule them all") καιβεβαιώθηκε ότι ο Thilo
 έγινε Μέλος[33]πριν το γάμο τους. Φυσικά
 ο γάμος δεν την εμποδίζει από το
 ναγράφει πολλές άλλες αναρτήσεις
 ιστολογίων[34]τον περασμένο μήνα. Το FSFE
 ευχαριστεί και τους δύο για την
 υποστήριξή τους και τους εύχεται το
 καλύτερο για το γάμο τους.
- Η βοηθός του FSFE Ana Galan έχει εμπειρία
 δημοσιογράφου. Τώρα γράφει σχετικά με
 τις εμπειρίες της από το Campus Party στο"my
 first time"[35], καθώς στην ανάρτηση αυτή
 έγινε αναφορά στηνημερίδα
 Ελευθερώστε το Android σας στην Ημέρα
 Ελευθερίας Λογισμικού στο Βερολίνο[36].
- Πόσο πληρώνετε το μήνα για Ελεύθερο
 Λογισμικό; τον περασμένο μήνα ο Torsten
 Grote πλήρωσε $25[37]και ο εκδότης σας $20 για
 το Twidere, μια εφαρμογή Status.net και Twitter για
 το Android, ο προγραμματιστής της
 οποίαςχρειάζεται νέο hardware[38].
- Μπορείτε να επιβεβαιώσετετα
 αποτελέσματα του Karl Beecher[39]ότι η PHP
 είναι βασική για μια καριέρα στον
 προγραμματισμό εφαρμογών ιστού;
- Στην τεχνική πλευρά ο Torsten έγραψε
 επίσης για τιςπρώτες του εμπειρίες
 εγκατάστασης του Kolab 3.0[40], η Daniele Domenichelli
 διασκέδασε μετα πρόσθετα του
 περιβάλλοντος του KDE telepathy[41], οι Matija
 Šuklje[42]και Christian Kalkhof[43]έκαναν μετάβαση
 των ιστοτόπων τους, ο Alexandre De Dommelin
 έγραψε για τοπώς ένας μικρός
 ιστοχώρος φιλοξενίας αποκτά
 πλεονασματικότητα[44], και ο Alexandre
 Keledjianπεριγράφει πώς να μετατρέψετε τα
 CD ήχου σε FLAC[45](στα Γαλλικά).
- Και τέλος το FSFE θα ήθελε να
 ευχαριστήσει τον Michael Stehmann ο οποίος
 οργάνωσε μια αίθουσα για την
 Κοινότητα του FSFE στο FrOSCon, το οποίο
 ασχολήθηκε μετη χρήση Ελεύθερου
 Λογισμικού στις μικρομεσαίες
 επιχειρήσεις[46](στα Γερμανικά).

20. http://blogs.fsfe.org/mk/?p=1005
21.
http://fsfe.org/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.el.html
22. http://fsfe.org/news/2012/news-20120918-01.el.html
23.
http://joinup.ec.europa.eu/news/advocacy-groups-decry-freiburgs-stealth-return-proprietary-office
24. https://www.gnu.org/philosophy/programs-must-not-limit-freedom.html
25. http://www.youtube.com/watch?v=o66FUc61MvU
26. http://rg3.github.com/youtube-dl/
27. https://www.torproject.org/
28. http://fsfe.org/freesoftware/society/democracy.el.html
29. http://fsfe.org/contribute/translators/translators.el.html
30.
https://www.fsf.org/blogs/licensing/join-the-fsf-and-friends-in-updating-the-free-software-directory-3
31. http://planet.fsfe.org
32. http://fsfe.org/news/nl/nl-201208.el.html
33.
http://blog.isabel-drost.de/index.php/archives/423/moving-to-a-new-domain
34. http://blog.isabel-drost.de/
35. http://blogs.fsfe.org/anaghz/2012/09/15/my-first-time/
36. http://blogs.fsfe.org/anaghz/2012/09/17/libre-android-libre-knowledge/
37. http://blogs.fsfe.org/torsten.grote/2012/09/22/paying-for-free-software/
38. https://github.com/mariotaku/twidere#consider-donate
39.
http://computerfloss.com/2012/09/which-languages-should-you-be-familiar-with-for-a-career-in-web-programming/
40.
http://blogs.fsfe.org/torsten.grote/2012/09/12/first-experiences-installing-the-new-kolab-3-0/
41. http://blogs.fsfe.org/drdanz/?p=705
42. http://matija.suklje.name/migration-done
43. http://www.softmetz.de/2012/09/05/das-neue-softmetz-de/
44.
http://www.tuxz.net/blog/archives/2012/09/25/high_availability_-_automated_origin_failover_usin/
45.
http://blogs.fsfe.org/dervishe/2012/08/13/des-logiciels-libres-et-un-petit-script-vous-aident-a-gagner-de-la-place/
46. http://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=565== Δραστηριοποιηθείτε: Υποστηρίξτε το
FSFE σε λιγότερο από 3 λεπτά ==

Με λίγα λόγια: Αν ενδιαφέρεστε για το
Ελεύθερο Λογισμικό και υποστηρίζετε
τις δραστηριότητές του,γίνετε
υποστηρικτής του FSFE[47]. Δεν κοστίζει
τίποτε και διαρκεί λιγότερο από 3 λεπτά.
Αν ενδιαφέρεστεδιαβάστε το ιστορικό[48].

47. http://fsfe.org/support/support.el.html
48. http://fsfe.org/news/2012/news-20120925-01.el.html

Ευχαριστούμε όλα ταΜέλη[49]και
τουςδωροθέτες[50]που καθιστούν εφικτή
την εργασία μας,
49. http://fellowship.fsfe.org/join
50. donate/thankgnus.el.html

Matthias Kirschner- FSFE

-- 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
<http://fsfe.org>
Τα νέα του FSFE <http://fsfe.org/news/news.el.rss>
Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE
<http://fsfe.org/events/events.el.rss>
Συγκέντρωση ιστολογίων της Κοινότητας
<http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό
<http://fsfe.org/contact/community.el.html>


More information about the Newsletter-el mailing list