FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Ιούλιος 2012

press at fsfeurope.org press at fsfeurope.org
Wed Jul 4 16:42:31 CEST 2012


= FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Ιούλιος 2012 =

[Read online:
http://fsfe.org/news/nl/nl-201207.el.html?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
]


== «Ασφαλής Εκκίνηση»: Ποιος θα ελέγχει
τον επόμενο υπολογιστή σας; ==

Στόχος του FSFE είναι να διασφαλίσει ότι
οι κάτοχοι συσκευών πληροφορικής
τεχνολογίας έχουν πάντα τον πλήρη και
αποκλειστικό έλεγχο σε αυτές. Αυτή η
θεμελιώδης αρχή έχει πρόσφατα
αμφισβητηθεί. Για τη διατήρηση της
βιωσιμότητας στην ανάπτυξη και χρήση
λογισμικού, είναι κρίσιμη η ευρεία
διαθεσιμότητα υπολογιστών γενικού
σκοπού. Αυτόν το μήνα το FSFE
δημοσίευσετην ανάλυσή του για την
«Ασφαλή Εκκίνηση»[1].

1.
http://fsfe.org/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.el.html?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207

Αυτό που απαιτούμε είναι πριν από την
αγορά συσκευής, οι αγοραστές να
πληροφορούνται με σύντομο και
περιεκτικό τρόπο για τα τεχνικά μέτρα
που έχουν εφαρμοστεί στη συσκευή, καθώς
επίσης και για τους ειδικούς
περιορισμούς χρήσης και των συνεπειών
τους για τον κάτοχο.

Επιπλέον, συνιστούμε επιτακτικά και
αποκλειστικά την αγορά συσκευών
πληροφορικής τεχνολογίας που
παραχωρούν στους κατόχους τους πλήρη,
αποκλειστικό και μόνιμο έλεγχο στα
υποσυστήματα ασφαλείας (π.χ.
περιορισμούς χρήσης με βάση υπογραφές),
ώστε να διατηρήσουν την ικανότητα να
εγκαθιστούν λογισμικό της επιλογής
τους και τέλος για να διατηρήσουν
αποκλειστικό έλεγχο στα δικά τους
δεδομένα.


== Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
επιβεβαιώνει: Έχουμε δίκιο! ==

Πάντα λέγαμε ότι «Είναι πρόθυμοι να
συμφωνήσουν με οποιονδήποτε, εκτός από
εκείνους που τους ανταγωνίζονται». Που
σημαίνει ότι η πρόταση μέτρων εναντίον
του Ελεύθερου Λογισμικού αποτελεί
κατάχρηση. Η Microsoft απάντησε «αλλάξτε το
επιχειρηματικό σας μοντέλο ώστε να
ταιριάζει με το δικό μας σχήμα
αδειοδότησης και θα εξυπηρετηθείτε», ή
«Ελεύθερο τι πράγμα; Ποιος στο διάολο
είσαι εσύ, τι κύκλο εργασιών έχεις», ή
παρόμοιες αποστροφές. Εκτός από το να
είναι ενοχλητικοί, κάνουν λάθος. ( Carlo
Piana[2], ο οποίος εκπροσώπησε το FSFE και την
ομάδα Samba)

2. http://piana.eu/msft_ends

Αυτόν το μήνα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
διέταξε τη Microsoft να πληρώσει επί τέλους
το πρόστιμο ρεκόρ των 860 εκατομμυρίων
ευρώ για τη χρήση σχεδόν μονοπωλιακών
πρακτικών στα συστήματα γραφείου ώστε
να κρατήσει τους ανταγωνιστές εκτός
της αγοράς εξυπηρετητών ομάδων
εργασίας.

Η Microsoft ξόδεψε πάνω από 3.000.000.000 ΕΥΡΩ για
να εξαγοράσει τρίτους ώστε να τεθούν
εκτόςτης υπόθεσης αυτής[3]. Αλλά για μια
δεκαετία, συνεχίσαμε να συμμετέχουμε
στην υπόθεση, για να διεκδικήσουμε τα
δικαιώματα των προγραμματιστών
Ελεύθερου Λογισμικού να έχουν πρόσβαση
σε πληροφορίες διαλειτουργικότητας,
ιδιαίτερα για την ομάδα Samba. Η Samba είναι
Ελεύθερο Λογισμικό για την κοινή χρήση
αρχείων και εκτυπωτών σε ένα δίκτυο που
ανταγωνίζεται με το ιδιοκτησιακό
προϊόν της Microsoft.

3.
http://fsfe.org/projects/ms-vs-eu/ms-vs-eu.el.html?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207

Αυτή η απόφαση[4]κατοχυρώνει το δίκιο
μας: Το να λαμβάνουμε πληροφορίες
διαλειτουργικότητας ήταν δικαίωμά μας,
όχι παραχώρηση της Microsoft.

4.
http://fsfe.org/projects/ms-vs-eu/ms-vs-eu.el.html?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207


== Η Ισπανία κέρδισε το πρωτάθλημα! Τι
γίνεται με τη Φινλανδία; ==

Ενδιαφέρουσα εποχή στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ελεύθερου Λογισμικού.Η
Ισπανία πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ελεύθερου Λογισμικού[5]κερδίζοντας 4-3
τη Νορβηγία. Χάρη στο διαιτητή Guido
Arnold[6]δεν λάβαμε αναφορές σφαλμάτων
κατά τη διάρκεια των εναλλακτικών
παιχνιδιών. Έξω από τα παιχνίδια αυτά
το FSFE εργάζεται και για τη δικαιοσύνη.

5.
http://blogs.fsfe.org/guido/2012/07/euro2012-final-spain-vs-norway/?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
6. http://blogs.fsfe.org/guido?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207

Εχουμε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για
να προάγουμε τις δίκαιες δημόσιες
προμήθειες στη Φινλανδία, για να
κατεβάσουμε τον πήχυ για το Ελεύθερο
Λογισμικό στο δημόσιο τομέα της
Φινλανδίας. Η πρωτοβουλία
επικεντρώνεται στις ανακοινώσεις
προμηθειών που σχετίζονται με την
Πληροφορική και που απαιτούν σήμα
εμπορικής ετιαρίας αντί να ορίζουν
λειτουργικότητα που απαιτείται από τον
προμηθευτή. Μέχρι σήμερα το FSFE έχει
επιληφθεί πλέον των 300 ανακοινώσεων για
προμήθειες και από όσες επιλέγονται
για πιο επισταμένη ανάλυση, 14 έχουν
βρεθεί να παραβιάζουν ξεκάθαρα τη
Φινλανδική νομοθεσία περί προμηθειών.
Αυτές οι παραβατικές ανακοινώσεις
ζητούσαν ρητά προσφορές από
συγκεκριμένα εταιρικά ονόματα
κατασκευαστών λογισμικού ή προϊόντων
και έτσι μεροληπτούσαν εναντίον όλων
των άλλων εταιριών και κατασκευαστών,
εμποδίζοντας εξ αντικειμένου τον
ανταγωνισμό.

Το FSFE έρχεται σε επαφή με τις αρχές που
κάνουν την παραβίαση ενημερώνοντας για
τη συγκεκριμένη παραβίαση που περιέχει
η ανακοίνωση,μαζί με μια λίστα έξι
σημείων με συστάσεις για τη διασφάλιση
του ανταγωνισμού[7].

7.
http://fsfe.org/news/2012/news-20120619-01.el.html?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207


== Κάτι εντελώς διαφορετικό ==

- Ο πρώνη νομικός συντονιστής του FSFE Shane
 Coughlan εγκαινίασε το OpenRelief[8]. Το
 πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη φθην
 ών—«μιας-χρήσης»—μη-επανδρωμένων
 αεροσκαφών με σκοπό τη συνδρομή σε
 ομάδες διάσωσης και εντοπισμού, σε
 αλλαγές εδάφους, σε ανίχνευση καπνού,
 ραδιενέργειας και για άλλες συνθήκες
 σε μέρη όπου είναι δύσκολη ή
 επικίνδυνη η από εδάφους εξερεύνηση.
- Αφού συναντήθηκε με άλλα Μέλη στη Linuxtag
 στο Βερολίνο[9], ο Heiki Ojasild αποφάσισε να
 διοργανώσει ένα PDFreaders[10]sprint στην Akademy
 στο Tallinn, της Εσθονίας. Στις 4
 Ιουλίουείναι όλοι
 προσκαλεσμένοι[11]ναακολουθήσουν το PDF
 Readers Sprint Guide[12]εμποδίζοντας τις
 δημόσιες υπηρεσίες να περιορίζουν την
 ελευθερία των χρηστών και να
 διαστρεβλώνουν μεροληπτικά τον
 ανταγωνισμό προς όφελος
 συγκεκριμένων κατασκευαστών
 ιδιοκτησιακού λογισμικού.
- Ο πρόεδρος του FSFE Karsten Gerloff
 καλωσορίζει[13]την κίνηση της Χώρας των
 Βάσκων να εισάγει μια πολιτική που
 ορίζει ότι λογισμικό που αναπτύσσεται
 με δημόσια χρηματοδότηση θα
 διατίθεται εξ ορισμού ως Ελεύθερο
 Λογισμικό.
- Το προσχέδιο για το νόμο περί
 Επικοινωνιών στο Ηνωμένο Βασίλειο
 περιγράφει πώς οι δημόσιοι υπάλληλοι
 θα επιτηρούν τις διαδικτυακές
 επικοινωίες των πολιτών στη Βρετανία.
 Ο Sam Tuke[14]έγραψε για το πώς μπορείτε να
 προστατέψετε το ιδιωτικό σας απόρρητο
 όταν είστε σε σύνδεση, ανεξάρτητα από
 τα μέτρα που ο Συνασπισμός επιβάλλει
 σε εσάς ή στους παρόχους
 τηλεπικοινωνιών.
- Το FSFEζητάει από ακτιβιστές σε όλην την
 Ευρώπη[15]να διαμαρτυρηθούν ενάντια
 στη Συμφωνία για την Καταπολέμηση της
 Παραποίησης του Εμπορίου (ACTA). Ο στόχος
 μας είναι τελικά το Ευρωπαϊκό
 Κοινοβούλιο να απορρίψει αυτήν την
 αμφιλεγόμενη συνθήκη, η οποία βλάπτει
 σοβαρά τα δικαιώματα των πολιτών. Η
 ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα ψηφίσει
 για την ACTA στις 4 Ιουλίου.
- Κάπως σαρκαστικό: κάποιοι
 αναρωτιούνταιποιος παραβίαζε τη GNU GPL
 με το StuxNet[16].
- Και στον επόμενο μήνα, το FSFE θα έχει
 παρουσία στην RMLL[17](Libre Software Meeting) στη
 Γενεύη και όπως μπορείτε να δείτεστη
 σελίδα μας με τις εκδηλώσεις[18]ο Richard
 Stallman δίνει ομιλίες σε Δημοκρατία της
 Τσεχίας, Γερμανία και Ισπανία.
- Μια επιλογή από τησυγκέντρωση
 ιστολογίων της Κοινότητας[19]:
- Ο αντιπρόσωπος της Κοινότητας Hugo Roy
 σχολίασε σχετικά με τις αλλαγές στους
 όρους χρήσης του Facebook[20](πρόκειται για
 το έγγραφο το οποίο οι περισσότεροι
 δεν διαβάζουν ποτέ, αλλά με το οποίο
 όλοι συμφωνούν όταν ανοίγουν
 λογαριασμό στην υπηρεσία αυτή).
- Ο Mirko Böhmεξηγεί γιατί η Nokia απολύει 10.000
 υπαλλήλους και μαιζί με αυτούς και 700
 βασικούς προγραμματιστές της Qt[21]
- Ένας Ομοσπονδιακός δικαστής λέει ότι
 τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα (API)
 δεν υπόκεινται σε πνευματικά
 δικαιώματα. Διαβάστε περισσότερα
 στοάρθρο του Carlo Piana[22]και μάθετε γιατί
 το copyright στο λογισμικό δεν είναι ίδιο
 με το copyright που εκχωρείται σε
 συγγραφικές εργασίες.
- Ο Hannes Hauswedell έγραψε μια τριλογία ( part 0[23]
 part 1[24]και part 2[25]) για μία ευέλικτη,
 ανοιχτή και ανεξάρτητη μελλοντικών
 μεταβολών ηχητική εγκατάσταση.
- Και τέλος, διαβάστε γιατί μπορεί
 μερικές φορές να είναιπολύπλοκο να
 «προσπαθήσετε να το κλείσετε και να το
 ανοίξετε ξανά»[26].

8. https://lwn.net/Articles/501490/
9.
http://blogs.fsfe.org/repentinus/english/2012/06/02/linuxtag-akademy-2012/?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
10. http://pdfreaders.org
11.
http://blogs.fsfe.org/repentinus/english/2012/06/16/fsfe-pdf-readers-sprint-at-akademy-2012/?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
12.
http://fsfe.org/campaigns/pdfreaders/pdfsprint.el.html?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
13.
http://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/06/04/common-sense-in-the-basque-country/?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
14.
http://fsfe.org/news/2012/news-20120616-01.el.html?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
15.
http://fsfe.org/news/2012/news-20120607-01.el.html?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
16.
http://blog.crysys.hu/2012/06/stuxnet-duqu-flame-open-source-license-questions-v0/
17. http://2012.rmll.info/
18. https://fsfe.org/events/?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
19. http://planet.fsfe.org?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
20.
http://blog.hugoroy.eu/2012/06/13/facebook-update-their-terms-of-service-but-were-watching-them/
21. http://www.agile-workers.com/web/2012/06/leadership-strategy-and-qt/
22. http://piana.eu/api
23.
http://blogs.fsfe.org/h2/2012/06/04/a-versatile-open-and-future-proof-audio-setup-part-0/?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
24.
http://blogs.fsfe.org/h2/2012/06/06/a-versatile-open-and-future-proof-audio-setup-part-1-overview/?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
25.
http://blogs.fsfe.org/h2/2012/06/14/a-versatile-open-and-future-proof-audio-setup-part-2-storage/?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
26. http://bergie.iki.fi/blog/how-do-i-turn-this-off/== Δραστηριοποιηθείτε: Ποιον να
ρωτήσουμε την επόμενη φορά; ==

Κάθε φορά που ο εκδότης του δελτίου
διαβάζειμια συνέντευξη στην
Κοινότητα[27]αισθάνεται περήφανος να
εργάζεται για το FSFE μαζί με όλους
αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους.
Και πάλι αυτόν το μήναέγινε η
συνέντευξη με τον Bjarni Runar Einarsson[28]για το
PageKite, μια εφαρμογή που επιτρέπει τη
δημοσίευση ιστοτόπων που είναι
αποθηκευμένοι σε προσωπικούς
υπολογιστές. Το PageKite[29]μπορεί να
συνδυαστεί με άλλο Ελεύθερο Λογισμικό
για την πραγματοποίηση αποκέντρωσης.

27.
http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
28.
http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=605&pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
29. http://pagekite.net/

Παρακαλούμε βοηθήστε τους Chris Woolfrey και
Sam Tukeπροτείνοντας[30]άλλα Μέλη για
συνέντευξη. Μπορείτε επίσης να
συμμετάσχετε στηνομάδα των
συντακτών[31]για να βοηθήσετε στις
συνεντεύξεις και στην επιμέλεια άλλων
δημοσιεύσεων. Και τελικά, αν γνωρίζετε
ενδιαφέροντα άτομα στην κοινότητα του
Ελεύθερου Λογισμικού που δεν είναι
ακόμη Μέλη (είναι δύσκολο να το
πιστέψει κανείς, αλλά ο εκδότης σας
έχει ακούσει φήμες ότι υπάρχουν),
προσπαθήστε να τους πείσετε να γίνουν
Μέλη, έτσι ώστε να έχουμε νέες
ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

30. mailto:editors at fsfeurope.org
31.
http://fsfe.org/contribute/editors/editors.el.html?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207

Ευχαριστούμε όλα ταΜέλη[32]και
τουςδωροθέτες[33]που καθιστούν εφικτή
την εργασία μας,
32. http://fellowship.fsfe.org/join?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
33. donate/thankgnus.el.html

Matthias Kirschner[34]- FSFE[35]

34.
http://fsfe.org/about/kirschner/index.el.html?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207
35. http://www.fsfe.org?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207

-- 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου
Λογισμικού[36]
36. http://fsfe.org/index.el.html?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207

Τα νέα του FSFE[37]
37. http://fsfe.org/news/news.el.rss?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207

Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE[38]
38.
http://fsfe.org/events/events.el.rss?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207

Συγκέντρωση ιστολογίων της
Κοινότητας[39]
39.
http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207

Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό[40]

40.
http://fsfe.org/contact/community.el.html?pk_campaign=enewsletter&pk_kwd=201207


More information about the Newsletter-el mailing list