FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Ιούνιος 2012

press at fsfeurope.org press at fsfeurope.org
Mon Jun 4 18:30:38 CEST 2012


= FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Ιούνιος 2012 =

[Read online: http://fsfe.org/news/nl/nl-201206.el.html ]


== Ελεύθερο Λογισμικό, Ανοιχτός Κώδικας,
FOSS, FLOSS – Ίδια ολόιδια αλλά διαφορετικά
==

Υπάρχουν δύο κύριοι όροι που
συνδέονται με λογισμικό το οποίο
μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιηθεί, να
μελετηθεί, να διαμοιραστεί και να
βελτιωθεί: Ελεύθερο Λογισμικό και
Ανοιχτός Κώδικας. Μπορείτε επίσης να
βρείτε διαφορετικούς συνδυασμούς και
μεταφράσεις των όρων αυτών όπως FOSS, Libre
Software, FLOSS και άλλα. Διαβάζοντας άρθρα
για το Ελεύθερο Λογισμικό ή ακούγοντας
ανθρώπους που ασχολούνται με το
Ελεύθερο Λογισμικό συχνά ανακύπτει η
ερώτηση: Γιατί χρησιμοποιούν τον έναν ή
τον άλλον όρο και πώς αυτοί οι όροι
διαφέρουν μεταξύ τους;

Ο επί μακρόν εθελοντής του FSFE Björn Schiessle
έγραψεένα καλό άρθρο[1]για το θέμα αυτό,
πώς να αντιμετωπίσετε τις διαφορές
στην ορολογία.

1.
http://blog.schiessle.org/2012/05/11/free-software-open-source-foss-floss-same-same-but-different/


== Η πολιτεία παραμελεί τα πρότυπα του
ιστού, η εταιρεία αντιμετωπίζει τώρα
πρόστιμο ύψους 5600€ ==

Στη Σλοβακία, η πολιτεία έχει επιβάλλει
τα ηλεκτρονικά μέσα ως τον μόνο τρόπο
εκπλήρωσης ορισμένων νομικών
υποχρεώσεων. Ωστόσο η σχετική λύση
ιστού εξαιρεί μερικούς πολίτες από τη
χρήση καθώς δεν είναι διαλειτουργική
και εκτελείται μόνο με το λογισμικό
ενός προμηθευτή. Με την απουσία κάθε
μη-ηλεκτρονικής επιλογής, αυτό
σημαίνει ότι το κράτος, στην πράξη,
συνταγογραφεί τη χρήση ενός
συγκεκριμένου προϊόντος από
συγκεκριμένο προμηθευτή. Όποιος δεν
έχει αντίγραφο, θα πρέπει να αγοράσει
ένα. Ο εισαγωγέας υφασμάτων από τη
Σλοβακία έκρινε ότι η πολιτεία δεν
μπορεί να τον υποχρεώσει να
χρησιμοποιεί συγκεκριμένο λογισμικό
για την επιχειρηματική του
δραστηριότητα και εκπλήρωσε τη νομική
του υποχρέωση σε χαρτί. Τώρα η εταιρεία
αντιμετωπίζει πρόστιμο ύψους 5600€.

Ο βοηθός του FSFE Martin Husovec αποφάσισε ότι
αυτό δεν είναι δίκαιο και έκανε την
αλλαγή του έργο της μαθητείας του:
εργάζεται πάνω στην υπόθεση, διαβάζει
δικαστικά αρχεία, έγραψετο δελτίο
τύπου του FSFE[2]και μίαγενική περίληψη
της υπόθεσης EURA[3]. Δραστηριοποιείται
για να εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα
είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί
ορισμένο μη-ελεύθερο λογισμικό στη
Σλοβακία απλώς για να είναι νόμιμος,
και θασας διατηρεί ενήμερους[4].

2. http://fsfe.org/news/2012/news-20120509-01.el.html
3. http://fsfe.org/news/2012/news-20120509-02.el.html
4. http://fsfe.org/news/news.el.html


== Θα πέσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην
παγίδα της FRAND; ==

Το Ελεύθερο Λογισμικό θα μπορούσε να
αποκλειστεί από το δημόσιο τομέα στο
Ηνωμένο Βασίλειο αν η νέα πολιτική
επιτρέψειόρους "FRAND"[5]στα Βρετανικά
πρότυπα. Όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα
από την Freedom of Information Requests[6]: Εντατικές
προσπάθειες τους προηγούμενους μήνες
από διάφορες ομάδες έχουν επικεντρώσει
στην άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση
να αποσύρει την υποστήριξή της για έναν
ισχυρό ορισμό των Ανοιχτών Προτύπων.

5. http://fsfe.org/projects/os/why-frand-is-bad-for-free-software.el.html
6. http://www.freedomofinformationrequests.co.uk/

Το FSFE επιχειρεί να ανατρέψει αυτήν την
εξέλιξη. Τον Μάιοτο FSFE ζήτησε από
επιχειρήσεις στη βορειοδυτικό Ηνωμένο
Βασίλειο να πουν στην κυβέρνηση ότι τα
Ανοιχτά Πρότυπα έχουν σημασία[7]και θα
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην
υπόθεση.

7. http://fsfe.org/news/2012/news-20120528-01.el.html


== Δημοκρατικές εκλογές με μη-ελεύθερο
λογισμικό; ==

Στη Γαλλία,το FSFE έχει εκφράσει την
ανησυχία του (στα Γαλλικά)[8]για την online
ψηφοφορία που υλοποιήθηκε για Γάλλους
ψηφοφόρους που διαμένουν στο
εξωτερικό. Το FSFE άσκησε δριμεία κριτική
στην πλήρη απουσία μέτρων, στην
αδιαφάνεια της ψηφοφορίας και στην
απαίτηση να γίνει χρήση ιδιοκτησιακού
λογισμικού για την ψηφοφορία.

8. https://fsfe.org/news/2012/news-20120525-01.html


== Κάτι εντελώς διαφορετικό ==

- «Η μαγειρική μου δεν γίνεται να είναι
 αντίγραφο της μαγειρικής σου». Ο Richard
 Stallman έγραψε ένα νέο άρθρο«Οι
 διαδικτυακές υπηρεσίες δεν είναι
 ελεύθερες ή μη-ελεύθερες: θέτουν άλλα
 ζητήματα»[9].
- Ησυνέντευξη του μήνα στην
 Κοινότητα[10]αυτόν τον μήνα φιλοξενεί
 τον Giacomo Poderi, μέλος της γενικής
 συνέλευσης του FSFE, εργάστηκε ως
 μεταφραστής και συντάκτης για το FSFE
 ενώ ολοκλήρωνε το μεταπτυχιακό του
 δίπλωμα στη Φιλοσοφία. Τώρα εργάζεται
 για το διδακτορικό δίπλωμα στην
 Κοινωνιολογία, το οποίο ερευνά την
 εμπειρία του χρήστη σε Έργα Ελεύθερου
 Λογισμικού, με επίκεντρο το παιχνίδι
 στρατηγικής "The Battle for Wesnoth".
- Σύμφωνα με το joinup[11], λογισμικό που
 έχει γραφτεί από ή για δημόσιες αρχές
 και δημόσιους οργανισμούς στη Χώρα
 των Βάσκων θα γίνεται εξ ορισμού
 διαθέσιμο σε άλλους ως Ελεύθερο
 Λογισμικό με αφετηρία αυτόν τον
 Ιούλιο.
- Τι συμβαίνει με τις άδειες χρήσης όταν
 ο αδειοδότης αναμιγνύεται;Στην IfrOSS
 γράφτηκε μια πρόταση (στα
 Γερμανικά)[12]για ανεπίλυτα ερωτήματα
 με άδειες χρήσης Ελεύθερου
 Λογισμικού, την οποία το FSFE επίσης
 υποστηρίζει.
- Ανοιχτά Πρότυπα: «Πώς φτάνουμε στο
 σημείο να πληρώνουμε για το 'προνόμιο'
 να έχουμε έναν προμηθευτή που παίρνει
 τα δεδομένα μας και τα κλειδώνει έτσι
 ώστε να χρειαστεί να τους πληρώσουμε,
 ξανά και ξανά, για να έχουμε πρόσβαση
 σε αυτά;» ρωτάει ο Jake Edge από το LWN στο
 άρθρο του"Who owns your data?"[13]. Θα
 «επαναστατήσετε» του χρόνου
 στηνΗμέρα Ελευθερίας Εγγράφων[14];
- Στη δικαστική διαμάχη Oracle vs. Google ο Carlo
 Piana[15]από το FSFE και ο John Sullivan από το
 FSF[16]δημοσίευσαν άρθρα που καλύπτουν
 το θέμα.
- Μια επιλογή από τησυγκέντρωση
 ιστολογίων της Κοινότητας[17]:Ο
 αντιπρόσωπος της Κοινότητας Nikos Roussos
 έδωσε μια ομιλία[18]για λύσεις
 Ελεύθερου Λογισμικού που μπορούν να
 χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες ιστού
 ίδιας φιλοξενίας.
- Ο Georg Greve «δεν πιστεύει ότι τα Windows
 είναι το μέλλον της επιφάνειας
 εργασίας Ελεύθερου Λογισμικού».
 Μοιάζει προφανές; Είναι προφανές; Εδώ
 είναι το άρθρο από το ιστολόγιό του"A
 bridge leading nowhere: Outlook-centric groupware"[19].
- Καθαρή, διασκεδαστική, ευρεία χρήση
 Ελεύθερου Λογισμικού,
 έτοιμο-για-χρήση. Το Μέλος Karl Beecher
 επιχειρηματολογείγιατί να επιλέξετε
 Python στη διδασκαλία[20].
- Ο αντιπρόεδρος του FSFEχακάρει με το
 Searduino[21], ένα λογισμικό που διευκολύνει
 τον προγραμματισμό σε C/C++ για το Arduino.
 Είναι επίσης ένας προσομοιωτής του
 προγραμματιστικού περιβάλλοντος (API)
 πηγαίου επιπέδου του Arduino που κάνει
 εφικτή την απευθείας δοκιμή του
 εκτελέσιμου κώδικα χωρίς να
 απαιτείται η παρουσία της πλακέτας
 του Arduino και μπορεί να κάνει και άλλα.
- Ή μήπως αναζητάτε μια καλή διαμόρφωση
 για τον παραθυρικό διαχειριστή σας; Τα
 Μέλη μοιράστηκαν τα αρχεία
 διαμόρφωσης που διέθεταν για το
 Awesome[22]και το xmonad[23].
- Εκτός αυτού, ο Hannes Hauswedell έγραψε γιατη
 δυνατότητα βελτίωσης του ιδιωτικού
 απορρήτου στα e-mail[24]με την αφαίρεση
 των πληροφοριών κεφαλίδας όταν
 γίνεται χρήση των GnuPG και Thunderbird, και
- η Isabel Drost εξηγεί πώς να καταστρέψετε
 έργα λογισμικού γρήγορα και
 αξιόπιστα. Π.χ. αναφερόμενοι στους
 προγραμματιστές ως πόρους, μη
 επενδύοντας σε εργαλεία ήμε άλλους
 τρόπους[25].
- Τέλος, αν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα
 ότι μια από τις παρουσιάσεις σας
 τραβάει πολύ σε μάκρος, έχει επίσης
 προτάσεις για τοπώς να τη
 συντομεύσετε[26].

9.
https://www.gnu.org/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html
10. http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=590
11.
https://joinup.ec.europa.eu/news/spains-basque-countrys-administration-share-all-its-software
12.
http://www.ifross.org/artikel/vorschlag-des-ifross-insolvenzrechtlichen-fragen-bei-oss-lizenzen
13. https://lwn.net/Articles/496418/
14. http://documentfreedom.org
15. http://piana.eu/java-verdict
16.
https://www.fsf.org/news/fsf-statement-on-jurys-partial-verdict-in-oracle-v-google
17. http://planet.fsfe.org
18. http://roussos.cc/2012/05/14/liberate-your-cloud-data/
19. http://blogs.fsfe.org/greve/?p=505
20. http://computerfloss.com/2012/05/why-choose-python-for-teaching/
21.
https://sandklef.wordpress.com/2012/04/16/examples-in-manuals-how-to-verify-test-them/
22. http://blogs.fsfe.org/h2/2012/05/05/my-awesome-wm-config/
23. http://blogs.fsfe.org/thomaslocke/2012/05/05/my-xmonad-wm-config/
24. http://blogs.fsfe.org/h2/2012/05/12/improving-e-mail-privacy/
25.
http://blog.isabel-drost.de/index.php/archives/389/geecon-failing-software-projects-fast-and-rapidly
26.
http://blog.isabel-drost.de/index.php/archives/385/presentation-shortening

-


== Δραστηριοποιηθείτε: PDFReaders 2.0 –
Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας! ==

Η συλλογή υπογραφών[27]υποστηρίχθηκε
από 72 οργανισμούς, 57 εταιρείες και 2327
άτομα. Το κόμμα των Πρασίνων διατύπωσε
έναπροφορικό αίτημα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο[28](5 ερωτήσεις) , καιστο
Γερμανικό Κοινοβούλιο[29](18 ερωτήσεις με
εισαγωγή). Η Γερμανική υπηρεσία για την
ασφάλεια στην Πληροφορική συστήνει
pdfreaders.org[30]στο νέο της οδηγό μετάβασης
και δίνει έμφαση στο ότι δεν πρέπει να
διαφημίζετε μη-ελεύθερα προγράμματα
ανάγνωσης λογισμικού. Και 539 δημόσιες
υπηρεσίες αφαίρεσαν τη διαφημιστική
καταχώρηση για μη-ελεύθερο λογισμικό,
το οποίο αποτελεί επιτυχία 25%.

27. http://fsfe.org/campaigns/pdfreaders/petition.el.html
28. http://fsfe.org/campaigns/pdfreaders/parliamentary-questions-eu.el.html
29.
http://gruen-digital.de/2012/03/document-freedom-day-kleine-anfrage-laesst-bundes-cio-gegen-adobe-reader-werbung-taetig-werden-jetzt-mithelfen/
30. http://pdfreaders.org

Μετά από μακρές συζητήσεις και
προβληματισμούς η ομάδα PDF readers
ετοιμάζει τώρα μια σημαντική ενημέρωση
στο PDFReaders.org, προσθέτοντας: μια
περισσότερο ελκυστική και ξεκάθαρη
αρχική σελίδα, με μία σύσταση για
αυτο-ανιχνευθείσες πλατφόρμες·
συστάσεις ελεύθερων προγραμμάτων
ανάγνωσης pdf για πλατφόρμες κινητών·
και σύσταση για ελεύθερο πρόσθετο
περιηγητή για pdf.

Ρίξτε μια ματιά στην
τρέχουσαεπισκόπηση προγραμμάτων
ανάγνωσης και τα TODΟ που υπάρχουν
εκεί[31], καιπείτε μας[32]αν γνωρίζετε
κάποιο άλλο πρόγραμμα ανάγνωσης PDF που
δεν έχουμε αναρτήσει και ποιο
συστήνετε για το Android.

31. https://wiki.fsfe.org/PDFreaders/todo2012/Overview-Page
32. mailto:feedback at pdfreaders.org

Ευχαριστoύμε όλα ταΜέλη[33]και
τουςδωροθέτες[34]που καθιστούν εφικτή
την εργασία μας,
33. http://fellowship.fsfe.org/join
34. donate/thankgnus.el.html

Matthias Kirschner- FSFE

-- 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
<http://fsfe.org>
Τα νέα του FSFE <http://fsfe.org/news/news.el.rss>
Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE
<http://fsfe.org/events/events.el.rss>
Συγκέντρωση ιστολογίων της Κοινότητας
<http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό
<http://fsfe.org/contact/community.el.html>


More information about the Newsletter-el mailing list