[Fellowship-Slovenia] Prihodnjost te mailing liste

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Aug 27 18:53:15 UTC 2020


Die 24. 08. 20 et hora 17:13 Bernard scripsit:
> Kako je v tem primeru z arhivom liste?

Če je kakšna potreba, bi lahko listo samo arhivirali.

Ampak, kot rečeno, če je kak razlog/interes, da se jo vzbudi (ali pa preseli 
na LUGOS/Kiberpipa/………?), kar na dan z njim :)


lp,
Matija
-- 
gsm:	tel:+386.41.849.552
www:	https://matija.suklje.name
xmpp:	matija.suklje at gabbler.org
sip:	matija_suklje at ippi.fr

More information about the FSFE-SI mailing list