[Fellowship-Slovenia] Fellowship srečanja

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Mar 23 14:52:56 UTC 2015


Die 16. 03. 15 et hora 20.11.11 Jan Prunk scripsit:
> Zanima me ali obstaja interes za izvedbo (rednih) FSFE Fellowship srečanj 
?
> Ker sam predhodno še nisem bil prisoten na nobenem FSFE srečanju me 
zanima,
> če bi lahko srečanja izvajali približno enkrat na četrtletje oz. ob dnevih
> povezanih s FSFE dogodki.

Jan, ti si super :)

> Bliža se Document Freedom Day 25. Marca, ko bi se
> morda lahko dobili skupaj ? Morda bi lahko dogodek organizirali v kakšni
> izmed ljubljanskih restavracij oz. bifeju, kaj predlagate, kje ste se prej
> dobivali ? Jaz prevzamem pobudo za organizacijo, če bi vsaj še trije
> potrdili udeležbo za 25. Marec.

Če boste kje organiziral 25. marca, seveda pridem in lahko ponudim tudi 
ključe od Kiberpipe, če bi se tam dobili …nimam pa nič proti kakem kafiču.

Sicer pa bomo v Kiberpipi imeli DFD 31. marca in se še enkrat opravičujem 
za zmedo in pozen odgovor.


lp,
Matija
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20150323/7c411968/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list