[Fellowship-Slovenia] Fwd: Coming Soon: This year's Document Freedom Day on March 25th

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Mar 23 14:49:30 UTC 2015


Hejhoj,

se opravičujem za pozen odgovor …DFD me vedno preseneti, ker imam 
sredi Aprila velik dogodek za organizirat :/

Die 03. 03. 15 et hora 13.08.17 Janez Urevc scripsit:
> Kakšni so kaj plani za letos?

Spet v Kiberpipi (Gosposvetska 2, Ljubljana) in sicer cca.:

17.00–17.15	druženje
17.15–17.45	Zakaj so odprti formati pomembni (Andraž Brodnik)
17.45–19.00	(odprt) poziv ministrstvu glede uporabe odprtih formatov
				ter debata

Andraž Brodnik bo imel kratko predavanje na temo kaj odprti formati so in 
zakaj so pomembni.

Nato bomo dokončali osnutek poziva ministrstvu naj leta 2015 končno 
izpolnijo svoje obveznosti iz EIF in si2010 ter začnejo sprejemati (ter 
pošiljati) ODF ter PDF. Ideja je, da se temu pismu pridružijo tudi druge 
organizacije ter NVO VID¹, da se pokaže da je to širši problem.

Kot ponavadi, bo vse skupaj ovito v prijetno druženje :)

Od 19.00 naprej pa bo POT kot ponavadi.


lp,
Matija
—
[1]	Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo, katere soustanovitelj 
	je LUGOS/Kiberpipa
	http://informacijska-druzba.org/
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20150323/29e78eb4/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list