[Fellowship-Slovenia] [pipa-org] 10 obletnica Pingo 3.0 in Software Freedom Day 20.9.2014

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Sep 18 15:44:05 UTC 2014


Die 18. 09. 14 et hora 17.22.27 Marko Samastur scripsit:
> V službi sem do 18h, bom pa z zamudo vseeno poskusil priti.

Tudi z zamudo boš zelo dobrodošel ☺

> Mimogrede, proslavljamo 10 letnico tretje izdaje prve distribucije? :)
> (nisem čisto prepričan, da je bila prva)

Heh, ja. Aleš je tako omenil, pa je že imel nek razlog za to.

Predstavljam si, da gre morebiti za prvo izdajo, ki je bazirala na Fedori ali 
pa da je takrat bilo poleg same distribucije še kaj pomembnega …se bom pustil 
presenetit ;)


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140918/2e97ed28/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list