[Fellowship-Slovenia] INFO: Vabilo na javno razpravo: Trgovanje s prihodnostjo?

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Oct 2 14:48:57 UTC 2014


Die 30. 09. 14 et hora 22.31.25 Jaka Kranjc scripsit:
> "/.../ Pravi dan razprave je ponedeljek, 6.10. in ne četrtek, kot je bilo
> navedeno v prvotnem vabilu."

Pridem. Hvala za mejl ☺


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20141002/df5ccbe8/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list