[Fellowship-Slovenia] [Report] Re: Fellowship sestanek 29. Aprila ob 17.00

Jure Repinc jlp at holodeck1.com
Tue May 6 08:47:13 UTC 2014


Dne Sreda, 30. aprila 2014 ob 22:35:12 je Matija Šuklje napisal(a):
> > 2) zbrat vse mejle evro kandidatov¹ in jih dat na pad² [JLP se je javil]
> > 3) razdelit si kdo bo katerim kandidatom pisal²
> Nisem opazil, da že obstaja:
> 
> 	https://public.pad.fsfe.org/p/freesoftwarepact-eu-candidates
> 
> …dajmo uporabljat ta skupen pad, namesto svojega.
Imena sem dal gor.
Ostalo, s kontaktnimi podatki je pa verjetno bolje dat kar v bazo na strani 
pakta:
http://freesoftwarepact.eu/europarl2014/
Tu so potem tudi orodja za vodenje evidence podpisov pa možnost »posvojitve« 
kandidata in podobno.

Lep pozdrav,
Jure »JLP« Repinc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140506/4e419c3f/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list