[Fellowship-Slovenia] [GLASUJ] Redni sestanki v novih prostorih Kiberpipe

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri May 2 21:43:28 UTC 2014


Ping?

Die 30. 04. 14 et hora 22:26:18 Matija Šuklje scripsit:
> Hejhoj!
> 
> zdaj, ko ima Kiberpipa končno nove in svetlejše prostore¹, bi se lahko
> začeli spet dobivat na mesečni ravni.
> 
> Dajte prosim izpolnit anketo kateri *dan in uro v tednu* bi imeli čas:
> 
> 	https://dudle.inf.tu-dresden.de/Redni_FSFE_Slovenija_sestanki_2014/
> 
> …in pa v mejlu komentirat kateri teden v mesecu bi vam ustrezal.
> 
> Jaz bi predlagal kar 1. teden, ker je najlažje za zapomnit si. Sem pa odprt
> za predloge.
> 
> 
> lp,
> hook
>> [1]	Ja, to je ratal že running gag …ampak so res ☺

-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140502/c6a79eee/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list