[Fellowship-Slovenia] DFD bo v Kiberpipi 1.4.2014 ob 16.30

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Mar 31 14:54:43 UTC 2014


Hoj,

samo kratek opomnik glede jutrišnjega DFD

Dobimo se

	jutri, 1.4.,
	ob 16.30
	v Kiberpipi¹,

da pripravimo prostor, improviziran štant in si razdelimo teritorij.

Ob 17.00 pa lahko začnemo z distribucijo letakov in pa odgovarjanjem na 
spontana vprašanja. Predvidoma bomo do cca. 20h končali, ker bo takrat tudi 
veliko manj prometa.


lp,
hook
——
[1]	Gosposvetska 2
	https://www.kiberpipa.org/sl/about/
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140331/94d8f604/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list