[Fellowship-Slovenia] Sestanek: 21. Marca ob 17.00

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Mar 24 09:57:13 UTC 2014


Hoj,

glede na to da se DFD bližja, ampak je Kiberpipa še vedno sredi obnove, 
predlagam, da se dobimo:

	petek, 21.3. ob 17.00
	v Slamič Kava/Čaj

Agenda:

 •	Document Freedom Day 1.4. v in okoli Kiberpipe
 •	brainstorming oz. plan česa bi se letos lotili
	(predvsem FS promovirat na državni ravni)
 •	voden ogled po novih Kiberpipinih prostorihlp,
Matija
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140324/34400fb5/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list