[Fellowship-Slovenia] Sestanek 17.1. ob 19h

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Jan 14 15:58:54 UTC 2014


Hejhoj,

glede na izid ankete, sklicujem naslednji sestanek:

	v petek 17.1.
	ob 19.00

in sicer v začasni Kiberpipi:

	kavarna Palača Evropa

(i.e. v „Evropi“ na vogalu med Slovensko in Gosposvetsko, kavarna se nahaja v 
prehodu pred vhodom v KOŽ.)

Glavna tema bo kako državo prepričati, da bo več javnih naročil preferiralo 
ali vsaj enakovredno tretiralo FS.


lp,
Matija
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140114/5c296ebf/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list