[Fellowship-Slovenia] Razpis MIZS v nasprotju s predpisi EU

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Jan 9 20:23:34 UTC 2014


Die 07. 01. 14 et hora 12:04:25 Jaka Kranjc scripsit:
> Vprašaj še Urad za varstvo konkurence, bo zanimivo slišat kaj bodo imeli za
> povedat.

Se strinjam, da bi lahko na MIZS (in kasneje UVK) naslovil pismo — se ga da 
komu zdraftat na?

	https://pad.fsfe.org/

Taka razpis je res v nasprotju z EU zakonodajo in bi *vsaj* moral napisat 
„Microsoft Office ali enakovreden program za urejanje dokumentov”.

Malo info:

	http://fsfe.org/news/2012/news-20120619-01.en.html

Če se kdo tega loti, z veseljem povežem s kom, ki se je v FSFE s tem že 
direkto ubadal (Otto, Martin, …)


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140109/b1c8ab1e/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list