[Fellowship-Slovenia] ♥ I love Free Software day! ♥

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Feb 14 10:20:37 UTC 2014


Hejhoj!

danes je Valentinovo in s tem tudi „I ♥ FS day”! :D

Namesto, da ves čas samo tarnamo in jamramo in težimo s hrošči, na ta dan 
izlijemo svojo ljubezen do prostega programja in ljudem ki so odgovorni za to, 
to tudi povemo.

Par idej, kaj narest:

 •	obeleži to v blogu¹, mejlu², mikroblogu, na IRCu itd.
 •	v živo se zahvali ali celo objemi miljenega razvijalca
 •	pošlji razvijalcu ali organizaciji kako malo pozornost
 •	več idej na: http://ilovefs.org

…predvsem pa hvala vsem na tej listi, da se delate svet lepši – you rock! ☺


lp,
hook
——
[1]	npr. kot:
	http://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/02/14/ilovefs-the-humble-downloader-that-could/

[2]	QED ;)

-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140214/513606ef/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list