[Fellowship-Slovenia] Fellowship volitve v skupščino FSFE

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Feb 6 18:32:58 UTC 2014


Hoj,

vsako leto Fellowji iz svojih vrst izvolijo predstavnika, da jih zastopa na 
vsakoletni skupščini FSFE. To služi večji transparentnosti in povezavi s širšo 
skupnostjo.

Volitve bodo do konca meseca in pozivam vse¹, ki so dobili mail z linkom za 
glasovanje, da se jih udeležijo.


lp,
hook
——
[1]	Torej vse Fellowje, ki so letos plačali znesek podpore
	http://fsfe.org/fellowship/index.sl.html
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140206/6cd9ae06/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list