[Fellowship-Slovenia] [pipa-org] Software Freedom Day je 20.9.2014

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Aug 27 14:18:31 UTC 2014


Die 08. 08. 14 et hora 21.39.37 Matija Šuklje scripsit:
> Die 30. 07. 14 et hora 18:19:22 Matija Šuklje scripsit:
> > Kar se termina tiče, pa predlagam, da se vsak pofočka kdaj ima čas na:
> >     https://dudle.inf.tu-dresden.de/SFD_2014_Pingo_3/
> 
> ping?

Do danes smo se pofočkali samo 4-je in nisem dobil nobenih kontaktov od 
bivšega Pingo moštva.

Če se do konca tedna ta cifra ne dvigne na vsaj 10 ljudi, se mi zdi brez veze 
organizirat.

Trenutno ima največ glasov 23. 9. 17h-19h.


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr   || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140827/c7c5de61/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list