[Fellowship-Slovenia] [Report] Re: Fellowship sestanek 29. Aprila ob 17.00

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Apr 30 20:19:31 UTC 2014


Prisotni: Jure „JLP” Repinc, Matija „hook” Šuklje (+ 3 naključni Kiberpipci)

Ker nas je bilo premalo, da bi bil en zapisnikar, pišem zapisnik na pamet za 
nazaj.

	# Volitve v EuroParl in Free Software Pact

Strinjala sva se (kot že na prejšnjem sestanku), da bi res bilo fino, da bi 
izkoristili že te volitve za promocijo FS med kandidati in strankami.

Kar se tega tiče je treba narest:

1) prevest FS pact⁰ [done, hvala Ike, JLP, Mitja!]
2) zbrat vse mejle evro kandidatov¹ in jih dat na pad² [JLP se je javil]
3) razdelit si kdo bo katerim kandidatom pisal²
4) sestavit generičen mejl za pisat kandidatom, ki vključuje FS pact in pa 
link do WePromise.EU⁴
5) razposlat mejle kandidatom

…za večino stvari se mora še kak heroj javit ☺

	# Širša slika

Na naslednjem sestanku se moramo tudi pogovorit kaj bi lahko kot širša 
skupnost *realno* ponudili državni in javni upravi za lažjo migracijo na FS in 
odprte standarde.

Ena izmed idej, ki je že poprej prišla na plan, je da bi nudili izobraževanje 
ali celo podporo za FS rešitve (npr. za začetek LibreOffice in osnove 
GNU/Linux). 


lp,
hook
—
[0]	Free Software Pact in Slovenian
	
http://wiki.april.org/w/Free_Software_Pact_in_Slovenian#translation_of_the_text_of_the_Free_Software_Pact

[1]	Lista Slovenskih kandidatov za EuroParl
	http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/potrjene-liste-kandidatov-volitve-v-evropski-parlament-2014

[2]	Javni EtherPad
	https://public.pad.fsfe.org/p/europarl_2014_slovenija

[4]	WePromise.EU
	https://www.wepromise.eu/en

-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140430/1e44013c/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list