[Fellowship-Slovenia] Document Freedom Day [DFD] — 27.3.2013 v Kiberpipi

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun Mar 24 23:37:56 UTC 2013


Hejhoj,

na DFD želimo s skupnimi močmi izobraziti javnost o pomenu odprtih 
datotečnih formatov in odprtih standardov na splošno.

Živimo v času, v katerem se papirnate oblike shranjevanja podatkov večinoma 
menjajo za digitalne. Svoboda dokumentov je torej nujna za obstoj dokumentov 
neodvisno od aplikacij s katerimi jih ustvarjate in vam omogoča neomejeno 
menjanje različnih aplikacij.
 
V Kiberpipi v

	sredo 27. marca
	16.00 - 19.00

se bomo v člani FSFE Fellowship Group Slovenija in Kiberpipe dotaknili 
problematike spletnih multimedijskih ter knjižnih formatov. Vabljeni na 
zanimivo debato in druženje.
 
več na:
	http:https://www.kiberpipa.org/sl/event/document-freedom-
day-2013-1855///documentfreedom.org
	


lp,
Matija
-- 
FSFE Legal Coordinator
and Fellowship group Slovenia Coordinator
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20130325/46fc884d/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list