[Fellowship-Slovenia] Document Freedom Day 2013 v Sloveniji — help wanted!

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Mar 20 21:21:35 UTC 2013


Die 20.03.13 et hora 10.46 Janez Urevc scripsit:
> Dodano.

Super, hvala :)

Mene verjetno ne bo na DFD letos, ker imam zelo pomemben izpit tisti teden. Če 
se mi prej spuca, pa z veseljem pridem pomagat.

Prosim naj se kdo javi kdo bo kaj pripravil.

Letos bo za DFD poudarek na “rm Flash”, tako da če bi kdo predaval kaj in kako 
zamenjati Flash z HTML5, bi bilo super.


lp,
hook
-- 
FSFE Legal Coordinator
and Fellowship group Slovenia Coordinator
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20130320/a6de55d4/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list