[Fellowship-Slovenia] Document Freedom Day 2013 v Sloveniji — help wanted!

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Mar 13 21:22:21 UTC 2013


Die 04.03.13 et hora 13.05 Matija Šuklje scripsit:
> - prijavil dogodek in naročil paket¹ — *čimprej*!
> - se javil, da bo poskrbel, da stvari tečejo

…za kar se še vedno iščejo heroji.

> Kar lahko skupaj naredimo prek liste:
> 
> - razmislimo o temah, ki bi jih predstavil
> - razmislimo kdo, če sploh si zasluži torto letos
> - razmislimo a bi še kaj drugega počeli (npr. it na ulco talat flyerye al pa
> delavnico organizirat al pa kej tacga)

…in kar bi še vedno rad, da predebatiramo :)

Flyerji npr so, ker smo jih dobili v paketu v pipo.

Mimogrede, letos bo DFD v luči odstranjevanja Flasha:

http://www.documentfreedom.org/rmflash/index.en.html


lp,
hook
-- 
FSFE Legal Coordinator
and Fellowship group Slovenia Coordinator
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20130313/d37547ad/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list