[Fellowship-Slovenia] Document Freedom Day 2013 v Sloveniji — help wanted!

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Mar 13 12:19:43 UTC 2013


Die 04.03.13 et hora 15.37 Janez Urevc scripsit:
> Paket naročen. Bo prišel na zavod, pa zna bit moje ime gor. Da ne bo koga
> zmedlo :)

Paket dospel! \o/

Kul, novi posterji z robotki so in flyerji in vse :)

> Pri prijavi eventa je treba napisat kaj se bo počelo, tako da bi mogli prej
> vsaj nek okviren plan sestavit.

Sm dobil ravno ping, če lahko končno kdo prijavi event — karkoli, itak lahko 
potem editaš


cheers,
Matija
-- 
FSFE Legal Coordinator
and Fellowship group Slovenia Coordinator
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20130313/d6bfc4a9/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list