[Fellowship-Slovenia] Novo leto, novi termini za sestanke?

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Jan 4 21:22:14 UTC 2013


Hejhoj,

že dolgo se nismo srečali, deloma tudi po moji krivdi. Sem si pa v FSFE 
rezerviral en dan na teden za lokalno skupnost kar mislim od januarja naprej 
tudi s pridom uporabljat!

Kaj pravite, da bi se počasi spet redno dobivali? Obstaja par izjemno 
interesantnih projektov, ki bi jih lokalno lahko izpeljali (npr. izobraževanje 
mladih, politike, delavnice flashanja)

Glede na to, da imam ob sredah od 9h do 17h itak v Kiberpipi uradne ure FSFE 
pravne pisarne, bi mi osebno srede najbolj pasale — celo vsak teden. Bi to 
šlo? Ima kdo kak kontra-predlog za dan v tednu?


lp,
hook
-- 
FSFE Legal Coordinator
and Fellowship group Slovenia Coordinator
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20130104/77367fdb/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list