[Fellowship-Slovenia] Hello world

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu May 24 10:25:49 UTC 2012


Hejhoj,

zadnje čase sem bil precej odsoten in zaposlen.

Danes pa lahko z veseljem povem, da smo se na FSFE skupščini zmenili, da imam 
več časa na voljo za lokalne aktivnosti. Imam tudi par dobrih novic in novih 
zanimivih projektov, ki bi jih lahko počeli!

Tako, da planiram, da bomo v teku naslednjih par tednih spet kakšen sestankič, 
da se začnemo spet migat! :D


lp,
Matija
-- 
FSFE Legal Coordinator
and Fellowship group Slovenia Coordinator
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20120524/f0ef4f21/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list