[Fellowship-Slovenia] DFD 2012

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Mar 23 21:23:28 UTC 2012


On Monday 19 of March 2012 14:15:25 Igor Kolar wrote:
> Tole bi lahko bilo zanimivo.
> 
> On Sun, Mar 18, 2012 at 8:21 PM, Matija Šuklje <hook at fsfe.org> wrote:
> > Predavanja v Kiberpipi:
> > *   HTML 5
> > *   CSS 3
> 
> Hm, koga z Spletne urice crowda bi lahko poprosili.
> 
> > *   EPUB 3
> 
> Mislav Marohnič (@mislav) je imel zelo zanimivo predavanje o tem na
> lanskem barcampu na FRI. Ga bom prosil, če lahko pride spredavat, mu
> častim spanje v mojem flatu.
> 
> > *   (video, audio tag support, mogoče)
> 
> Bom prosil Mavrika, da malo pove o (bednem) stanju standarda HTML5
> video in o zadnjih naporih Viidee na tem področju.
> 
> Se javim v kakšem tednu dni.

Kaj novega?


lp,
Matija
-- 
FSFE Legal koordinator
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr   || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20120323/81d6601b/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list