[Fellowship-Slovenia] DFD 2012

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Mar 23 21:22:50 UTC 2012


On Sunday 18 of March 2012 23:52:57 Jaka Kranjc wrote:
> Enkrat lani sem omenil, da ZRSVN namerava narediti prehod na QuantumGIS,
> ampak se je tačas spremenila politika in je projekt zamrznjen. Detajlov
> nočejo povedat, je bilo pa jasno, da njihov GIS-ovec ni zadovoljen s to
> odločitvijo. Nekateri QGIS zdaj uporabljajo kot pregledovalnik, to je pa to.
> Torej nič, sem mislil, da jih bom letos lahko že nominiral. ;(

Hmmm, pa naslednje leto, če nam rata ;)


lp,
Matija
-- 
FSFE Legal koordinator
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20120323/9c2affc6/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list