[Fellowship-Slovenia] UEFI Secure Boot ogroža prosto programsko opremo

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Jul 3 13:15:41 UTC 2012


On Torek 3. of July 2012 12.53.45 igor.kolar at gmail.com wrote:
> Jaz sem vprasal, in bojda je del speca tudi izklop verifikacije
> bootloaderja/kernela, oz. moznost namestitve lastnih kljucev on the spot.
> To dvoje najbrz ne bo pretezko za folk, ki si zeli linux na svojem kompu,
> isto ne za oeme (ki majo sicer druge probleme s pritiskom ms et all).

AFAIK, izrecno ne za ARM (in vse ostalo kar ni x86).

> A to ni res?
> Ali pa misli ms pushat za spec-invalid compe, ki bodo za povp uporabnika
> zaklenjeni?

Kot rečeno, ARM naj bi bil pushan kot zaklenjen. Koliko se MS briga za 
specifikacije (tudi kao standardizirane lastne), pa sej veš… ;)


cheers,
Matija
-- 
FSFE Legal Coordinator
and Fellowship group Slovenia Coordinator
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20120703/9af2ed70/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list