[Fellowship-Slovenia] Respect my Net

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Jan 23 10:35:07 UTC 2012


On Thursday 19 of January 2012 16:35:31 Luka Prinčič // Nova deViator wrote:
> vprašanje je, če ne delamo tu računa brez krčmarja. s stališča
> programskih smernic v Kiberpipi obstaja definitiven support, da
> izrazimo mnenje, spišemo press release, ponudimo prostor za srečanje,
> okroglo mizo na te teme in k temu lahko povabimo še koga iz "naše"
> strani (FSFE? Ljudmila? Lugos? ...). vprašanje je če so pri ISP-jih tudi
> zainteresirani za take poteze. 

Fellowship se (očitno) tudi zanima za to ;)


lp,
Matija
-- 
FSFE Legal koordinator
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20120123/49e4390b/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list