[Fellowship-Slovenia] Pravo & prosto programje - 29. V. 2011

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun May 29 21:29:06 UTC 2011


Zanimivi linki tega tedna:

http://matija.suklje.name/?q=node/247

Tokrat bi še posebej izpostavil:
 * FSF je posodobil svoj vodič po licencah — zelo priporočam!
 * FSFE in Samba znova pomagata Evropski Komisiji pri tožbi proti Microsoftu
 * Skype ne podpira več prostoprogramskega Asteriska
 * EU pripravlja nov paket sprememb in unifikacije avtorskega, patentnega, 
ipd. prava
 * EU direktiva o piškotkih bi morala biti implementirana 25. V., pa je poleg 
Slovenije še veliko drugih držav ni
 * Docracy je zanimiv nov projekt.


lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110529/61ec1e71/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list