[Fellowship-Slovenia] Sestanek 1. VI. 2011 ← opomnik!

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri May 27 18:52:25 UTC 2011


Hoj!

kot rečeno, bo naslednji sestanek:

	1. junija 2011
	ob 18.00
	v Kiberpipini kinodvorani

Dnevni red je kot vedno na:
http://fellowship-slovenia.etherpad.fsfe.org/10

...in so vsi predlogi dobrodošli. Prav tako, če kdo ne utegne biti fizično 
prisoten, lahko na istem „padu“ sprašuje in komentira.


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110527/efcfef7a/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list