[Fellowship-Slovenia] Zadnji napotki in prošnje za POKovce

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sat May 14 22:40:20 UTC 2011


Hoj,

mene (in moje drage) jutri zaradi vremena in predvsem študijskih obveznosti ne 
bo. Mi je strašno žal, ker vem da bo idealna priložnost za usklajevanje skupin 
in bo nasploh super, ampak ne bo šlo drugače :\


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110515/956d6e9b/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list