[Fellowship-Slovenia] Sestanek @ Veliki POK?

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun May 8 12:27:51 UTC 2011


On Sunday 08 of May 2011 08:52:51 Robert Ludvik wrote:
> S, Matija Šuklje piše:
> >
> > kako se vam zdi, da bi naslednji sestanek imeli kar na Velikem POKu? ;)
> 
> Če se boste dogovorili, planirajte ob 11.00 uri - takrat bo tudi
> skupščina Lugosa. Med 11.00 in 12.00 bomo rezervirali program za stvari
> posameznih skupin.

Hu, js mam mega-ogromno-preveč dela s faksom do konca meseca in sem nameraval 
prit bolj popoldne/zvečer.

Kako je pa z ostalimi?


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110508/7b6163de/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list