[Fellowship-Slovenia] EtherPad računi

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Mar 23 20:53:59 UTC 2011


Hoj,

glede na to, da počasi postaja potreba tudi po internih dokumentih, bi prosil 
tiste, ki bi radi sodelovali preko EtherPad, da mi pošljejo e-mail, da jim tam 
naredim račun.

Te računi so potrebni, da imamo lahko tudi ne-javne „pad“-e, so pa tudi sicer 
precej praktični, ker lahko potem brskate tudi po padih, ne da veste njihov 
cel URL.


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110323/c8136c0e/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list