[Fellowship-Slovenia] Document Freedom Day 2011

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Mar 21 10:05:04 UTC 2011


On Monday 21 of March 2011 10:15:59 Simon Delakorda (INePA) wrote:
> Zdravo Matija,
> 
> meni je zelo blizu del "Svoboda dokumentov in demokracija". Opazil sem ga
> na lanskoletnem etherpadu. Če je ta sklop predviden tudi v okviru DFD 2011,
> se javim za kratko predstavitev na temo svobodnega e-dostopa javnosti do
> informacij kot prve ravni demokratične (e-)participacije.
> 
> Na kratko bi predstavil zakaj je svoboda informacij nujna za delovanje
> demokratičnih političnih sistemov in kako se ta svoboda (ne)uresničuje v
> kontekstu informacijske družbe.
> 
> Predstavitev bi bila bolj poljudne narave. Namen je zgolj, da se v okviru
> DFD na strukturiran način predstavi vsebine povezane s svobodo dokumentov
> in demokracijo, katere so v javnosti že dokaj poznane.

Če narediš lahko en spin tu tudi v smer odprtih formatov, se mi zdi, kul, ja. 
:)


lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110321/a0251d32/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list