[Fellowship-Slovenia] Sestanek…

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun Mar 20 17:24:20 UTC 2011


Torej tokratni sestanek bo:

	v Kiberpipi, 23. marca 2011
	ob 18.00

Dnevni red (zaenkrat):
 - DFD 2011 → nujno!!! je že 30.3!!!
 - prosto programje za NVO
 - študija MJU glede migracije na prosto programje
 - ask your candidates

predlogi in komentarji na:
https://fellowship-slovenia.etherpad.fsfe.org/7

lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110320/091a852d/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list