[Fellowship-Slovenia] Sestanek…

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun Mar 13 16:46:14 UTC 2011


Hoj,

na žalost ta teden v sredo ne bom imel časa. Tako da sta opciji ali, da bo 
sestanek vseeno brez moje malenkosti ali pa, da tokrat prestavimo na naslednji 
teden.

Glavne točke:
 - DFD 2011 → nujno!!! je že 30.3!!!
 - prosto programje za NVO
 - študija MJU glede migracije na prosto programje


lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110313/fc8ec11f/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list