[Fellowship-Slovenia] Free Software & law related links 20.VI.2011 - 26.VI.2011

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Jun 27 00:09:49 UTC 2011


Z malo zamude in novo pomočjo, a vendarle ...

Najpomembnejši dogodki preteklega tedna so:

 * Čez par ur se začne „stalking-horse“ dražba za Nortelov patentni portfelj 
— gre za verjetno največji portfelj patentov, ki se tičejo mobilne telefonije. 
„Stalking horse bidder“ bo Google.

 * Vedno več vlad po svetu se odloča uporabljati Creative Commons licence za 
svoje vsebine. Vprašanje je na mestu, zakaj ne kar takoj ne dati v javno 
domeno vsebine in podatke, ki so v javnem interesu in plačani z javnimi 
sredstvi.

 * AVM vs. Cybits tožba, ki zna biti zelo pomembna za prosto programje.

cel članek (v ang.):
http://matija.suklje.name/?q=node/249


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110627/ae7fc001/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list