[Fellowship-Slovenia] Neuradni firmware ne izniči garancije

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Jun 23 16:03:11 UTC 2011


Hoj,

sem hotel samo na hitro omenit, da po EU zakonodaji sme uporabnik (potrošnik¹ 
v EU) zamenjati firmware na mobilnem telefonu, predvajalnikom glasbe, ruterju 
ipd. in dokler je še vedno sposoben na napravo inštalirati originalni 
firmware, mu ne propade garancija.

V kolikor pa ne more (več) namestiti na napravo originalnega firmwarea, pa je 
odvisno od okoliščin.

...torej le z veseljem na plan z CyanogenMod, DD-WRT, OpenWRT, Tomato, 
RockBox, etc. :D


lp,
Matija
-.-.-
[1]	za ne-potrošnike oz. profesionalne uporabnike veljajo drugačna pravila
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110623/84d560a6/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list