[Fellowship-Slovenia] Projekt podprtost Linuxa

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Jun 21 14:43:44 UTC 2011


On Wednesday 15 of June 2011 18:29:01 Andrej Znidarsic wrote:
> @Matija: Odlično! Predvsem se potrebuje urednike (predvsem za ponudnike ki
> niso našteti) in potem nekaj prostovoljcev, ki bodo ponudnike spraševali
> zakaj Linuxa ne podpirajo.

Vsaj glede spraševanja ponudnikov predlagam, da ustvarimo nek splošen sistem 
(tudi za druge projekte), kako čim bolj optimalno izvesti pritisk.

Treba bo oceniti pritiske a) posameznikov, b) neformalne skupine, c) formalne 
skupine, d) peticije; v obliki 1) e-mail, 2) pošta, 3) telefonski klic, 4) 
srečanje v živo; ter ugotoviti najboljšo kombinacijo.

> Strojna oprema pa je bila samo na začetku mišljena, se strinjam da se je
> boljše osredotočiti na storitve.

Sicer bi bilo kul, če bi bili TuxMobile ipd. prevedeni tudi v slovenščino, 
ampak je škoda truda in časa, ki bi ga lahko bolje uporabili drugje.


lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110621/4e5c049c/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list