[Fellowship-Slovenia] Ask your Candidates

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Jun 16 22:45:29 UTC 2011


Hoj,

glede na to, da zgleda, da bodo mogoče volitve še prej kot ponavadi, bi bilo 
fino, če bi naredili prosto programje, odprte standarde ipd. kot temo na 
volitvah.

Za začetek, bi bilo fino, če bi kdo prevedel:

http://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.sl.html


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110617/ae1c5223/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list