[Fellowship-Slovenia] Projekt podprtost Linuxa

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Jun 14 18:28:10 UTC 2011


Hoj,

vsaj kar se HW tiče, sem en tak projekt nameraval/začel globalno že pred leti 
in me istočasno žalosti, da je še vedno potreben in hkrati veseli, da bi 
lahko pri tej ideji celotna Slovenska prostoprogramska skupnost sodelovala.

Lahko dodam par vnosov v tako DB in se mi zdi, da bodo ostali tudi z veseljem 
:]

Mogoče kar se HW tiče bi bilo bolj smotrno to izvesti v sklopu TuxMobil¹, ker 
je tega res preveč. Kar se servisov tiče, se pa vsekakor strinjam in podpiram!


lp,
Matija
-.-.-
[1]	http://tuxmobil.org/
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110614/f778f2bd/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list