[Fellowship-Slovenia] Piratsvo in nov zakon

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Jun 6 14:55:42 UTC 2011


On Monday 06 of June 2011 16:44:42 Igor Kolar wrote:
> 2011/6/6 Matija Šuklje <hook at fsfe.org>:
> > On Monday 06 of June 2011 16:21:54 Domen Kožar wrote:
> >> "ja, vcasih mece ven optiko ker ima policija mirroring podatkov
> >> narejen na bazni postaji"
> > 
> > Opala! O_o
> 
> To je že nekaj časa "javna tajna", verjetno pa tudi poglaviten razlog,
> zakaj so privolili v hranjenje prometnih podatkov zgolj za minimalno
> obdobje 6 mesecev (prej smo bili rekorderji z 2 letoma, ki ju
> maksimalno dovoli direktiva EU). Kaj ti bodo prometni podatki, če
> lahko dobiš kopipašto cele vsebine ^^.

Že že, sam, da mu je uspelo (dokaj) javno bleknit tako, je pa kr soliden 
spodrsljaj ;)

> <hec>
> ps. Tale mejl sicer pišem čez Gmailov https vmesnik, ni pa izključeno,
> da jo bo od tam naprej po nekriptirani povezavi odhopsal do katerega
> od vaših e-poštnih strežnikov. Zato bi izkoristil to priložnost in
> policijskim tehnikom na drugi strani želel lep pozdrav.
> </hec>

GPG/OpenPGP for all I say! :D


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110606/075ae98e/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list