[Fellowship-Slovenia] Fwd: [Icommons-si] [Fwd: eV-Info: Posvetovanje o odprtem dostopu do znanstvenih podatkov v digitalni dobi]

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Jul 19 17:16:22 UTC 2011


---------- Forwarded Message ----------

Subject: [Icommons-si] [Fwd: eV-Info: Posvetovanje o odprtem dostopu do 
znanstvenih podatkov v digitalni dobi]
Date: Monday 18 of July 2011, 16:47:40
From: Spela K. <spela at ljudmila.org>
To: icommons-si at mail.ljudmila.org

če v kontekstu boja za prost dostop in digitalne dobe komu zanimivo ...
lp špela


----------------------------------------------------------------- Original 
Message -----------------------------------------------------------------
Subject: eV-Info: Posvetovanje o odprtem dostopu do znanstvenih podatkov v 
digitalni dobi
From:  Evsebine.Mid at gov.si
Date:  Mon, July 18, 2011 3:35 pm
To:   Evsebine.Mid at gov.si
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vsebina:
1. Evropska komisija je objavila javno posvetovanje o odprtem dostopu do
znanstvenih podatkov v digitalni dobi. Vabljeni ste, da pri posvetovanju 
sodelujete.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/890&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/research/consultations/scientific_information/consultation_en.htm

Lep pozdrav,
Samo Zorc


PS. Če se želite odjaviti s seznama za elektronsko prejemanje informacij
eV-Info, pošljite elektronsko sporočilo z besedo "Odjavi" v naslovu
sporočila na elektronski naslov evsebine.mid at gov.si .

-------------------------------------------------------------
Nacionalni koordinator programa CIP ICTPSP / NCP Slovenia
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo / Ministry of Higher
Education, Sicence and Technology
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
Tel: 01 478 4783
Fax: 01 478 4665
E-mail: evsebine.mid at gov.si
http://www.mvzt.gov.si/
-------------------------------------------------------------_______________________________________________
Icommons-si mailing list
Icommons-si at mail.ljudmila.org
https://mail.ljudmila.org/cgi-bin/mailman/listinfo/icommons-si
-----------------------------------------
-- 
FSFE Legal Coordinator
and Fellowship group Slovenia Coordinator
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110719/529e71e9/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list