[Fellowship-Slovenia] ACTA ...spet oz. še vedno

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun Jul 3 14:47:20 UTC 2011


Glede na to, da je ACTA v EU vedno bližlje¹, bo potrebno res pljunit v roke², 
da se je znebimo vsaj prek parlamenta.

Glede na to, da se nam v Sloveniji obetajo predčasne volitve, bi lahko 
zagrabili to priložnost in postavili naši politki množično resna vprašanja 
glede prostih programov, odprtih standardov in digitalnih pravic in svoboščin.

Predlagam torej, da je osrednja tema naslednjega sestanka ACTA v povezavi Ask 
Your Candidates³.


lp,
Matija
-.-.
[1]	Slo-Tech: Evropska komisija potrdila sporazum ACTA, naslednja postaja 
parlamenti
	http://slo-tech.com/novice/t474158
[2]	La Quadrature du Net: EU Commission Kicks Off Campaign to Defeat ACTA
	http://www.laquadrature.net/en/eu-commission-kicks-off-campaign-to-
defeat-acta
[3]	FSFE: Ask Your Candidates
	http://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.sl.html
-- 
FSFE Legal Koordinator
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110703/1c7cfad1/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list