[Fellowship-Slovenia] Vsakotedenski zanimivi link glede prostega programja in prava

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Jan 24 23:01:41 UTC 2011


Hoj,

ker se zadnje čase precej ubadam s študijem in (še na žalost veliko več) z 
FSFE, ne pošiljam na mailing listo več tako pogosto zanimivosti, ki jih 
preberem.

V bistvu zadnje čase že spet ogromno prebiram, in tudi pišem za ELN[1] 
povzetke kaj se je zanimivega dogajalo na področju Prosto Programje + Pravo.

Od novega leta naprej pa te svoje sestavke objavljam tudi hkrati na svojem 
blogu v posebni kategoriji:
http://matija.suklje.name/?q=taxonomy/term/290
RSS feed:
http://matija.suklje.name/?q=taxonomy/term/290/0/feed

Če kogarkoli torej zanimajo te zadeve, ga prosim, naj si prebere na mojem 
blogu in se opravičujem, da nimam časa vzdrževati še tretje (slovenske) 
verzije tega tedenskega pregleda medijev.

Če je interes pa lahko tudi pošljem na listo link vsak teden.


lp,
Matija

-.-.-
[1]	European Legal Network — http://fsfe.org/projects/ftf/network.en.html
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110125/f9a04532/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list