[Fellowship-Slovenia] Nov termin za sestanke v letu 2011

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Jan 3 21:32:00 UTC 2011


Sestanki bodo v prihodnje vsako tretjo sredo v mesecu ob 18h.

Sem se zmenil s Klemnom R., da smo takrat lahko v Kiberpipini kinodvorani :]

Komu ni kul?

Bom pošiljal opomnike prej, da ne bo tako grozno si zapomnit tretji dan 
tretjega tedna v mesecu ;)


lp,
Matija
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110103/20a6504c/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list